Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:877) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Tjeckien om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:877) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Tjeckien om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

» Läs förordningen (1996:877) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Tjeckien om ömsesidigt bistånd i tullfrågor (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:877 :
Jfr prop. 1994/95:211 Godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Tjeckien om ömsesidigt bistånd i tullfrågor (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:SkU37 Tullsamarbetsavtal med Tjeckien, rskr. 1994/95:349

Ändringar i förordningen (1996:877) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Tjeckien om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förordning (1996:877) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Tjeckien om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1996‑09‑10
Ändring, SFS 1999:540
Rubrik: Förordning (1999:540) om ändring i förordningen (1996:877) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Tjeckien om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman