Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:872) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:872) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd

» Läs lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:872 :
prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:FiU15 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m., rskr. 1995/96:307

Förarbeten till lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd och ändringar i lagen

Lag (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Förarbeten: prop. 1973:56 med förslag till lag om arbetslöshetsförsäkring m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], InU 1973:23, rskr 1973:251
Upphävd: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1975:384
Omfattning: ändr. 14, 24, 32, 34, 39 §§
Förarbeten: prop. 1975:97 angående rörlig pensionsålder m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:SfU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:222
Ändring, SFS 1975:1274
Omfattning: upph. 21 §; ändr. 7, 18, 30 §§
Förarbeten: prop. 1975/76:59 om ändringar i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], InU 1975/76:22, rskr 1975/76:117
Ändring, SFS 1976:1066
Rubrik: Lag (1976:1066) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: upph. 19, 20, 23 §§; ändr. 15, 18, 24 §§
Ändring, SFS 1978:36
Rubrik: Lag (1978:36) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 31 §, 31–33 §§
Ändring, SFS 1978:229
Rubrik: Lag (1978:229) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 18 §
Ändring, SFS 1979:386
Rubrik: Lag (1979:386) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 18 §
Ändring, SFS 1981:393
Rubrik: Lag (1981:393) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: upph. 22 §
Ändring, SFS 1982:433
Rubrik: Lag (1982:433) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 7, 8, 11, 12, 18, 27, 28 §§; omtryck
Ändring, SFS 1982:1221
Rubrik: Lag (1982:1221) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 4, 18, 27 §§
Förarbeten: prop. 1982/83:55 om upphävande av beslutet om karensdagar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], (bil. 5), bet. 1982/83:AU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:103
Ändring, SFS 1983:196
Rubrik: Lag (1983:196) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 36, 38 §§
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1983:1072
Rubrik: Lag (1983:1072) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 4, 18 §§
Ikraft: 1984‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:46 om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:AU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:104
Ändring, SFS 1984:514
Rubrik: Lag (1984:514) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: upph. 10, 17 §§; ändr. 1, 6, 8, 9, 12–15, 24, 27, 30, 31, 33 §§, rubr. närmast efter 30 §; nya 30 a, 30 b §§
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:126 om ändringar i det kontanta arbetsmarknadsstödet m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:AU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:323
Ändring, SFS 1985:503
Rubrik: Lag (1985:503) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1985/86 [ pdf ] (bil. 12), bet. 1984/85:AU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:188
Ändring, SFS 1986:329
Rubrik: Lag (1986:329) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87 [ pdf |Paragraftecken ] (bil. 12), bet. 1985/86:AU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:153
Ändring, SFS 1986:410
Rubrik: Lag (1986:410) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:402
Rubrik: Lag (1987:402) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil. 12), bet. 1986/87:AU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:139
Ändring, SFS 1988:643
Rubrik: Lag (1988:643) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1988‑07‑04
Ändring, SFS 1988:646
Rubrik: Lag (1988:646) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 4, 11, 14–16, 18, 27 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:888
Rubrik: Lag (1988:888) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1990‑01‑01
Ändring, SFS 1989:332
Rubrik: Lag (1989:332) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 7, 8, 30 §§
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:100 med förslag till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 [ pdf ] (bil.12), bet. 1988/89:AU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:138
Ändring, SFS 1989:338
Rubrik: Lag (1989:338) om ändring i lagen (1989:332) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 8 § i 1989:332
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1989:427
Rubrik: Lag (1989:427) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best
Ändring, SFS 1991:219
Rubrik: Lag (1991:219) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 31, 33 §§, rubr. närmast före 30 a §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:80, 1990/91:JuU18, rskr 1990/91:216
Ändring, SFS 1991:363
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:219
Ändring, SFS 1992:380
Rubrik: Lag (1992:380)om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1992‑06‑01
Ändring, SFS 1993:155
Rubrik: Lag (1993:155) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1993‑04‑01
Ändring, SFS 1993:577
Rubrik: Lag (1993:577) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992793:215, bet. 1992/93:JuU33, rskr. 1992/93:372
Ändring, SFS 1993:657
Rubrik: Lag (1993:657) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 1, 4, 11, 15, 16, 18, 27 §§, rubr. närmast efter 12 §; ny 13 §
Ikraft: 1993‑07‑05 överg.best.
Ändring, SFS 1994:929
Rubrik: Lag (1994:929) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: upph. 16, 26, 30 a, 30 b, 38, 39 §§, rubr. närmast före 4, 11, 18, 25 §§; 18 § betecknas 17 §, rubr. närmast före 26, 30, 30 a §§ sätts närmast före 29, 32, 33 §§; ändr. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, nya 17, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 §§, rubr. närmast före 6, 13 §§; nya 10, 10 a, 14 a, 20, 20 a, 21, 21 a, 22, 23, 27 a, 27 b, 27 c, 27 d, 27 e, 27 f, 27 g, 27 h, 27 i, 31 a, 33 a, 33 b, 33 c, 33 d, rubr. närmast före 1, 7, 8, 14, nya 17, 21, 22, 27 a, 27 d, 27 g, 28 §§; omtryck
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1674
Rubrik: Lag (1994:1674) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: upph. 3, 10, 10 a, 14 a, 20, 20 a, 21, 21 a, 22, 23, 27 a–i, 31 a, 33 a–d, rubr. närmast före 1, 7, 8, 14, 17, 18, 21, 22, 27 a, 27, d, 27 g, 28 §§; 17 § betecknas 18 §, rubr. närmast före 29, 32, 33 §§ sätts närmast före 26, 30, 30 a §§; ändr. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, den nya 18, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 §§, rubr. närmast före 6, 13 §§; nya 26, 30 a, 30 b, 38, 39 §§, rubr. närmast före 4, 11, den nya 18, 25 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:31
Rubrik: Lag (1995:31) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:709
Rubrik: Lag (1995:709) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 4, 28, 30 b, 31, 32 §§; ny 32 a §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:859
Rubrik: Lag (1995:859) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 7, 8, 9 §§, övergångsbest. till 1994:1674
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1637
Rubrik: Lag (1995:1637) om ändring i lagen (1973:372) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 26, 27, 35 §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1697
Rubrik: Lag (1995:1697) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 32 a §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:872
Rubrik: Lag (1996:872) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: upph. 28 §; ändr. 6, 7, 8, 13, 14, 15, 26, 27, 29 §§
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1419
Rubrik: Lag (1996:1419) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 6, 7, 14 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: bet. 1996/97:AU7, rskr. 1996/97:105
Ändring, SFS 1996:1421
Rubrik: Lag (1996:1421) om ändring i lagen (1996:872) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1996:872
Förarbeten: bet. 1996/97:AU7, rskr. 1996/97:105
Ändring, SFS 1997:240
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1997:242
Rubrik: Lag (1997:242) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 8, 14, 28 §§; nya 3 a, 3 b §§
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:257
Rubrik: Lag (1997:257) om ändring i lagen (1996:872) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: upph. 1996:872
Ändring, SFS 1997:578
Rubrik: Lag (1997:578) om ändring i lagen (1997:242) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Omfattning: ändr. 14 § i 1997:242
Förarbeten: prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman