Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:869) om arbetslivsutveckling

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:869) om arbetslivsutveckling

» Läs lagen (1996:869) om arbetslivsutveckling (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:869 :
prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:FiU15 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m., rskr. 1995/96:307

Förarbeten till lagen (1996:869) om arbetslivsutveckling och ändringar i lagen

Lag (1996:869) om arbetslivsutveckling
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Ikraft: 1997‑01‑01
Tidsbegränsad: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1422
Rubrik: Lag (1996:1422) om ändring i lagen (1996:869) om arbetslivsutveckling
Omfattning: ändr. 2 §; ny 3 §
Förarbeten: bet. 1996/97:AU7, rskr. 1996/97:105
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman