Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:861) om ändring i marknadsföringslagen (1995:861)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:861) om ändring i marknadsföringslagen (1995:861)

Förarbeten till SFS 1996:861 :
prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29 Radio- och TV-lag, rskr. 1995/96:296

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman