Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:859) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:859) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument

» Läs lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:859 :
prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29 Radio- och TV-lag, rskr. 1995/96:296

Förarbeten till lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument och ändringar i lagen

Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1375
Rubrik: Lag (1995:1375) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
Omfattning: ändr. 9, 20, 21, 32 §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:859
Rubrik: Lag (1996:859) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1996‑12‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29 Radio- och TV-lag, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1998:1447
Rubrik: Lag (1998:1447) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2000:663
Rubrik: Lag (2000:663) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
Omfattning: ändr. 1, 25, 26, 31 §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2008:1419
Rubrik: Lag (2008:1419) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
Omfattning: ändr. 1, 25, 26, 31 §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:815
Rubrik: Lag (2009:815) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:721
Rubrik: Lag (2010:721) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 2010:1880
Rubrik: Lag (2010:1880) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
Omfattning: ändr. 2, 20, 28, 31 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2012:491
Rubrik: Lag (2012:491) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
Omfattning: ändr. 7, 11, 17, 24 §§
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1914
Rubrik: Lag (2018:1914) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 19, 28 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman