Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:857) om ändring i lokalradiolagen (1993:120)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:857) om ändring i lokalradiolagen (1993:120)

» Läs lokalradiolagen (1993:120) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:857 :
prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29 Radio- och TV-lag, rskr. 1995/96:296

Förarbeten till lokalradiolagen (1993:120) och ändringar i lagen

Lokalradiolag (1993:120)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1993‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:70 Privat lokalradio [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:KU15, rskr. 1992/93:168
Upphävd: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 1994:404
Rubrik: Lag (1994:404) om ändring i lokalradiolagen (1993:120)
Omfattning: ändr. 4, 5, 8–13, 17, 18, 19, 21, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 39 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1996:857
Rubrik: Lag (1996:857) om ändring i lokalradiolagen (1993:120)
Omfattning: upph. 2, 3 §§; ändr. 1, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 39 §§; nya 27 a, 31 a, 31 b, 31 c, 31 d, 31 e §§
Ikraft: 1996‑12‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1997:922
Rubrik: Lag (1997:922) om ändring i lokalradiolagen (1993:120)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 2001:272
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman