Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:856) om ändring i lagen (1992:1685) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:856) om ändring i lagen (1992:1685) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter

» Läs lagen (1992:1685) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:856 :
prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29 Radio- och TV-lag, rskr. 1995/96:296

Förarbeten till lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter och ändringar i lagen

Lag (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 387L0054 [ pdf ]
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1994:238
Rubrik: Lag (1994:238) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter
Omfattning: ändr. 9 §; ny 9 a §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1996:856
Rubrik: Lag (1996:856) om ändring i lagen (1992:1685) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 1996‑12‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29 Radio- och TV-lag, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1998:1459
Rubrik: Lag (1998:1459) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: nya 12 a, 12 b, 12 c, 12 d, 12 e, 12 f, 12 g, 12 h §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2005:304
Rubrik: Lag (2005:304) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: upph. 14 §; nuvarande 9 a § betecknas 9 b §; ändr. 9, 12 §§; ny 9 a §
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:713
Rubrik: Lag (2006:713) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: ändr. 12 g, 12 f §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2009:114
Rubrik: Lag (2009:114) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: ändr. 9 b, 11, 12, 12 a, 12 b §§; nya 9 c, 9 d, 9 e, 9 f, 9 g, 9 h §§
Ikraft: 2009‑04‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2016:209
Rubrik: Lag (2016:209) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: ändr. 9 b, 9 e, 12 b §§; ny 14 §
Ikraft: 2016‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:278
Rubrik: Lag (2018:278) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: ändr. 9 d, 9 g §§
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2020:543
Rubrik: Lag (2020:543) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2020‑09‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman