Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:854) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:854) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

» Läs lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:854 :
prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29 Radio- och TV-lag, rskr. 1995/96:296

Ändringar i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:2032
Rubrik: Lag (1991:2032) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1358
Rubrik: Lag (1992:1358) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsförordningens områden
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §
Ändring, SFS 1993:123
Rubrik: Lag (1993:123) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §; nya 3 kap 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 1993‑04‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:70 Privat lokalradio [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:KU15 Privat lokalradio m.m., rskr. 1992/93:168
Ändring, SFS 1993:124
Rubrik: Lag (1993:124) om ändring i lagen (1992:1358) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 5 kap 7 § i 1992:1358
Förarbeten: prop. 1992/93:70 Privat lokalradio [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:KU15 Privat lokalradio m.m., rskr 1992/93:168
Ändring, SFS 1993:1394
Rubrik: Lag (1993:1394) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 5 kap 7, 8 §§
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:132
Rubrik: Lag (1994:132) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap 17, 20 §§, 10 kap 3 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:400
Rubrik: Lag (1994:400) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens område
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 4, 6 a, 6 b, 13, 14, 17 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1032
Rubrik: Lag (1994:1032) om ändring i lagen (1994:400) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: upph. 3 kap 17 § i 1994:400
Ändring, SFS 1994:1033
Rubrik: Lag (1994:1033) om ändring i lagen (1994:132) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap 17 § i 1994:132
Ändring, SFS 1994:1479
Rubrik: Lag (1994:1479) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §; nya 7 kap 3 a, 7 a §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1996:854
Rubrik: Lag (1996:854) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 7, 12 §§, 5 kap 3, 6, 7 §§, rubr. närmast före 3 kap 1 §
Ikraft: 1996‑12‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29 Radio- och TV-lag, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1997:334
Rubrik: Lag (1997:334) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: upph. 3 kap 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§, rubr. närmast före 3 kap 6 a §; ändr. 3 kap 3, 4, 5, 6 §§, rubr. närmast före 3 kap 3 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1998:1442
Rubrik: Lag (1998:1442) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: upph. 7 kap 3 a, 7 a §§; ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 1, 5 §§, 4 kap 1, 2, 3, §§, 5 kap 4, 5, 6 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 1, 3, 8, 9 §§, rubr. till 4 kap, rubr. närmast före 5 kap 3 §; ny 2 kap 3 a §; omtryck
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:145
Rubrik: Lag (2000:145) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 10 kap 2 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:664
Rubrik: Lag (2000:664) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:269
Rubrik: Lag (2001:269) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens område
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §, 5 kap 7 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:KU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:222
Ändring, SFS 2002:911
Rubrik: Lag (2002:911) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: upph. 5 kap 8 §; nuvarande 3 kap 19, 20 §§ betecknas 3 kap 29, 30 §§; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2 §, 3 kap 18 §, 4 kap 2 §, 5 kap 3 §, 6 kap 2 §, 7 kap 1, 3, 6 §§, nya 3 kap 30 §, rubr. närmast före 3 kap 19 § sätts närmast före 3 kap 29 §; nya 3 kap 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§; omtryck
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:KU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:KU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:233, 2002/03:17
Ändring, SFS 2005:701
Rubrik: Lag (2005:701) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 10 kap 2 §
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2007:477
Rubrik: Lag (2007:477) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 3 a, 4 §§; ny 2 kap 3 b §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:701) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2005:701
Ändring, SFS 2007:1288
Rubrik: Lag (2007:1288) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 12, 18 §§, rubr. närmast före 3 kap 1, 3 §
Ikraft: 2008‑02‑01
Ändring, SFS 2008:1418
Rubrik: Lag (2008:1418) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2010:737
Rubrik: Lag (2010:737) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27 §§, 5 kap. 7 §, rubr. närmast före 3 kap. 1, 3 §§
Ikraft: 2010‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1404
Rubrik: Lag (2010:1404) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1437
Rubrik: Lag (2010:1437) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap. 7, 8, 18, 19, 27 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 3 §, 7 kap. 3 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2012:903
Rubrik: Lag (2012:903) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap. 7, 8 §§, 4 kap. 1 §
Ikraft: 2013‑01‑01
Förarbeten: bet. 2012/13:KrU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:111 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2014:223
Rubrik: Lag (2014:223) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:632
Rubrik: Lag (2014:632) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 5 kap. 5 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:663
Rubrik: Lag (2015:663) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 5 kap. 3, 5, 9 §§
Ikraft: 2016‑01‑01
Förarbeten: prop. 2014/15:118 Några ändringar i radio- och tv-lagen (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2015/16:KU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2015/16:12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], direktiv 98/34/EG
Ändring, SFS 2015:811
Rubrik: Lag (2015:811) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap. 3, 4, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 3 §§
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:207
Rubrik: Lag (2016:207) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2016‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1803
Rubrik: Lag (2018:1803) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: upph. 2 kap., 3 kap. 29 §, 4 kap. 3 §; ändr. 6 kap. 1 §; nytt kap. 2; nya 6 kap. 3 §, 11 kap. 5 §, rubr. närmast före 6 kap. 3 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1913
Rubrik: Lag (2018:1913) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 6, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 30 §§, 4 kap. 2 §, 5 kap. 3, 4, 5, 6, 7 §§, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 3, 4, 5, 8, 9 §§, 8 kap. 2 §, 9 kap. 2, 3, 4, 6 §§, 10 kap. 1 § ,11 kap. 1 §, rubr. till 3 kap., rubr. närmast före 3 kap. 11 §, 5 kap. 3 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2020:873
Rubrik: Lag (2020:873) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2020‑12‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman