Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:853) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:853) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram

» Läs lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:853 :
prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29 Radio- och TV-lag, rskr. 1995/96:296

Förarbeten till lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram och ändringar i lagen

Lag (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:70 om våldsskildringar i rörliga bilder m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:KrU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:309
Upphävd: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 1991:148
Rubrik: Lag (1991:148) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.10 p.H 1), 1990/91:KrU15, rskr 1990/91:174
Ändring, SFS 1991:2031
Rubrik: Lag (1991:2031) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:315
Rubrik: Lag (1992:315) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.12), 1991/92:KrU26, rskr 1991/92:221
Ändring, SFS 1993:1393
Rubrik: Lag (1993:1393) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:367
Rubrik: Lag (1994:367) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1996:853
Rubrik: Lag (1996:853) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1996‑12‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1996:1594
Rubrik: Lag (1996:1594) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1712
Rubrik: Lag (1998:1712) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 17, bet. 1998/99:KrU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:55
Ändring, SFS 2000:666
Rubrik: Lag (2000:666) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 16, 18 §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:1050
Rubrik: Lag (2001:1050) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1443
Rubrik: Lag (2006:1443) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2008:1417
Rubrik: Lag (2008:1417) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 16, 18 §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2010:400
Rubrik: Lag (2010:400) om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram
Omfattning: ändr. 10, 13 §§
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1882
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman