Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:852) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:852) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

» Läs lagen (1989:41) om TV-avgift (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:852 :
prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29 Radio- och TV-lag, rskr. 1995/96:296

Förarbeten till lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst och ändringar i lagen

Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1989‑03‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:18 om TV-avgiften [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:KrU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:97
Upphävd: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 1989:494
Rubrik: Lag (1989:494) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1990:475
Rubrik: Lag (1990:475) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:100 (bil.10), bet. 1989/90:KrU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:274
Ändring, SFS 1991:1068
Rubrik: Lag (1991:1068) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:149 om radio- och TV-frågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU39, rskr 1990/91:370
Ändring, SFS 1991:1069
Rubrik: Lag (1991:1069) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:149 om radio- och TV-frågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU39, rskr 1990/91:370
Ändring, SFS 1992:645
Rubrik: Lag (1992:645) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:826
Rubrik: Lag (1992:826) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7, 29 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:827
Rubrik: Lag (1993:827) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 12), bet. 1992/93:KrU27, rskr. 1992/93:376
Ändring, SFS 1995:596
Rubrik: Lag (1995:596) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1716
Rubrik: Lag (1995:1716) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 6, 21 §§
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:852
Rubrik: Lag (1996:852) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7, 8, 22 §§
Ikraft: 1996‑12‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1996:1411
Rubrik: Lag (1996:1411) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:535
Rubrik: Lag (1997:535) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1997‑11‑01
Ändring, SFS 1997:1164
Rubrik: Lag (1997:1164) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 11, 23, 24, 29 §§, rubr. närmast före 24 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1711
Rubrik: Lag (1998:1711) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 17, bet. 1998/99:KrU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:55
Ändring, SFS 1999:1345
Rubrik: Lag (1999:1345) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 17, bet. 1999/2000:KrU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:87
Ändring, SFS 2000:1187
Rubrik: Lag (2000:1187) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:1 Budgetpropositionen för 2001 (Finansdepartementet) [ pdf ], utg.omr. 17, bet. 2000/01:KrU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:59
Ändring, SFS 2001:610
Rubrik: Lag (2001:610) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:1095
Rubrik: Lag (2002:1095) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2003:1118
Rubrik: Lag (2003:1118) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1259
Rubrik: Lag (2004:1259) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:97
Ändring, SFS 2005:537
Rubrik: Lag (2005:537) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: upph. 4 §; ändr 5 §
Ikraft: 2005‑08‑01
Ändring, SFS 2005:1091
Rubrik: Lag (2005:1091) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:798
Rubrik: Lag (2006:798) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: upph. 24 §, rubr. närmast före 24 §; nuvarande 1, 2, §§ betecknas 2 a 2 b §§; ändr. författningsrubr., 2 a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29 §§, rubr. närmast före 1 § sätts närmast före 2 a §; nya 1, 2, §§, rubr. närmast före 1, 2 §§
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1442
Rubrik: Lag (2006:1442) om ändring i lagen (2006:798) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift
Omfattning: ändr. 1 § i 2006:798
Ändring, SFS 2007:1279
Rubrik: Lag (2007:1279) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1332
Rubrik: Lag (2007:1332) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio- och TV i allmänhetens tjänst
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:1255
Rubrik: Lag (2008:1255) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:802
Rubrik: Lag (2009:802) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2009:1235
Rubrik: Lag (2009:1235) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
Omfattning: upph. 2 b §; ändr. 1, 2 a, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 23 §§, rubr. närmast före 7, 23 §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:724
Rubrik: Lag (2010:724) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 2011:1559
Rubrik: Lag (2011:1559) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2015:392
Rubrik: Lag (2015:392) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2017:111
Rubrik: Lag (2017:111) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Förarbeten: prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:83 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2017:1266
Rubrik: Lag (2017:1266) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2018:795
Rubrik: Lag (2018:795) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1893
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman