Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:850) om ändring i firmalagen (1974:156)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:850) om ändring i firmalagen (1974:156)

» Läs firmalagen (1974:156) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:850 :
prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29 Radio- och TV-lag, rskr. 1995/96:296

Förarbeten till firmalagen (1974:156) och ändringar i lagen

Firmalag (1974:156)
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: prop. 1974:4 med förslag till ny firmalag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:LU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:56
Upphävd: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 1994:237
Rubrik: Lag (1994:237) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 15, 18, 19, 20 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1509
Rubrik: Lag (1994:1509) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 2, 6, 9 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1276
Rubrik: Lag (1995:1276) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:26, bet. 1995/96:LU6, rskr. 1995/96:66 EGTL11/94, s1
CELEX-nr: 394R0040 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:850
Rubrik: Lag (1996:850) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1996‑12‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1998:1458
Rubrik: Lag (1998:1458) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 21 §; nya 20 a, 20 b, 20 c, 20 d, 20 e, 20 f, 20 g, 20 h §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2003:845
Rubrik: Lag (2003:845) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:238
Rubrik: Lag (2004:238) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2005:293
Rubrik: Lag (2005:293) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 20 §; ny 18 a §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2006:689
Rubrik: Lag (2006:689) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 20 g, 20 f §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2009:113
Rubrik: Lag (2009:113) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 15, 19, 20, 20 a, 20 b §§; nya 18 b, 18 c, 18 d, 18 e, 18 f, 18 g §§
Ikraft: 2009‑04‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1889
Rubrik: Lag (2010:1889) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: upph. 5, 6, 23 §§; ändr. 2, 3, 4, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25 §§; nya 2 a, 16 a, 16, b, 16, c, 16 d, 16 e, 16 f, 16 g, 16 h, 16 i, 16 j, 16 k, 16 l, 16 m, 16 n, 16, o, 16 p, 16 q, rubr. närmast före 16, 16 b, 16 c, 17, 28, 30 §§
Ikraft: 2011‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:NU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:55 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL195/2004 s16, EUTL78/2009 s1
CELEX-nr: 32004L0048 [ pdf ], 32009R0207 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:455
Rubrik: Lag (2011:455) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2011‑11‑01
Ändring, SFS 2014:250
Rubrik: Lag (2014:250) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 16 b §; ny 16 r §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:813
Rubrik: Lag (2014:813) om ändring i firmalagen (1974:156
Omfattning: ändr. 10, 16, 16 b §§
Ikraft: 2015‑02‑21
Ändring, SFS 2014:1338
Rubrik: Förordning (2014:1338) om ikraftträdande av lagen (2014:813) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2014:813
Ändring, SFS 2016:197
Rubrik: Lag (2016:197) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: upph. 16 q, 29 §§; ändr. 15, 16 b, 16 j, 16 k, 16 m, 16 p, 16 r, 18 d, 20 b, 24, 25, 28 §§
Ikraft: 2016‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:373
Rubrik: Lag (2016:373) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2016‑06‑01
Ändring, SFS 2016:1015
Rubrik: Lag (2016:1015) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 10, 13, 14 §§
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2017:991
Rubrik: Lag (2017:991) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2018:276
Rubrik: Lag (2018:276) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 18 c, 18 f §§
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:1653
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman