Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:849) om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:849) om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)

» Läs växtförädlarrättslagen (1971:392) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:849 :
prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29 Radio- och TV-lag, rskr. 1995/96:296

Förarbeten till växtförädlarrättslagen (1971:392) och ändringar i lagen

Växtförädlarrättslag (1971:392)
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: prop. 1971:40 med förslag till växtförädlarrättslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 12, rskr 151
Upphävd: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1971:628
Omfattning: ändr. 19, 48 §§
Ändring, SFS 1977:703
Rubrik: Lag (1977:703) om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)
Omfattning: ändr. 46 §
Ändring, SFS 1981:818
Rubrik: Lag (1981:818) om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)
Omfattning: ändr. 34 §
Ändring, SFS 1982:991
Rubrik: Lag (1982:991) om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)
Omfattning: ändr. 1–3, 5, 8, 21, 31, 47, 49, 50 §§; ny bil.
Förarbeten: prop. 1981/82:136 om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:LU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:13
Ändring, SFS 1982:1071
Rubrik: Förordning (1982:1071) om ikraftträdande av lagen (1982:991) om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1982:991
Ändring, SFS 1985:262
Rubrik: Lag (1985:262) om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:154 om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:LU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:255
Ändring, SFS 1991:168
Rubrik: Lag (1991:168) om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:386
Rubrik: Lag (1991:386) om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)
Omfattning: ändr. 19, 48 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1690
Rubrik: Lag (1992:1690) om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)
Omfattning: ändr. 1, 4, 19, 48 §§, bil.
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 4 § i 1992:1690
Ändring, SFS 1994:106
Rubrik: Lag (1994:106) om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1994‑04‑01
Ändring, SFS 1994:236
Rubrik: Lag (1994:236) om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)
Omfattning: ändr. 36, 37, 38 §§; ny 36 a §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:470
Rubrik: Lag (1996:470) om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)
Omfattning: ändr. bil.; nya 51, 52 §§, rubr. närmast före 51 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:177, bet. 1995/96:LU23, rskr. 1995/96:251, EGTL227/94 s1
CELEX-nr: 394R2100 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:849
Rubrik: Lag (1996:849) om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)
Omfattning: ändr. 36 a §
Ikraft: 1996‑12‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1997:306
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1997:308
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1997:306
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman