Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:848) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:848) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

» Läs mönsterskyddslagen (1970:485) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:848 :
prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29 Radio- och TV-lag, rskr. 1995/96:296

Förarbeten till mönsterskyddslagen (1970:485) och ändringar i lagen

Mönsterskyddslag (1970:485)
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: prop. 1969:168 med förslag till mönsterskyddslag, m. m. [ pdf |Paragraftecken ], 1LU 1970:44, rskr 263
Ändring, SFS 1971:627
Omfattning: ändr. 22, 47 §§
Ändring, SFS 1977:702
Rubrik: Lag (1977:702) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 45 §
Ändring, SFS 1977:731
Rubrik: Lag (1977:731) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 7, 8, 14, 22, 31, 46, 47, 49 §§
Förarbeten: prop. 1976/77:96 med förslag till lag om patentbesvärsrätten m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1976/77:29, rskr 1976/77:237
Ändring, SFS 1981:817
Rubrik: Lag (1981:817) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 33 §
Ändring, SFS 1986:235
Rubrik: Lag (1986:235) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 22, 47 §§
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:86 om ändring i patentlagen (1967:837) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:LU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:177
Ändring, SFS 1986:1159
Rubrik: Lag (1986:1159) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 22, 47 §§
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1992:1689
Rubrik: Lag (1992:1689) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1689
Ändring, SFS 1994:235
Rubrik: Lag (1994:235) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 35, 36, 37 §§; ny 35 a §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1996:848
Rubrik: Lag (1996:848) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 35 a §
Ikraft: 1996‑12‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29 Radio- och TV-lag, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1998:1457
Rubrik: Lag (1998:1457) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 39 §; nya 37 a, 37 b, 37 c, 37 d, 37 e, 37 f, 37 g, 37 h §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2002:570
Rubrik: Lag (2002:570) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: upph. 6, 23, 28, 29, 30 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 44 §§; nya 1 a, 2 a, 3 a, 4 a, 7 a, 7 b, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 18 a, 31 a, 31 b §§
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 31998L0071 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:1154
Rubrik: Lag (2004:1154) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 1 §; nya 50, 51, 52 §§, rubr. närmast före 50 §
Ikraft: 2005‑01‑01
CELEX-nr: 32002R0006 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:291
Rubrik: Lag (2005:291) om ändring i mösterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: nuvarande 35 a § betecknas 35 b §; ändr. 35, 37, 38 §§; ny 35 a §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2006:685
Rubrik: Lag (2006:685) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 37 g, 37 f §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2009:112
Rubrik: Lag (2009:112) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 35 b, 36, 37, 37 a, 37 b §§; nya 35 c, 35 d, 35 e, 35 f, 35 g, 35 h §§
Ikraft: 2009‑04‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1397
Rubrik: Lag (2010:1397) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 22, 47 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2012:447
Rubrik: Lag (2012:447) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2012‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 2011/12:NU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2016:194
Rubrik: Lag (2016:194) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: upph. 47, 52 §§; ändr. 21, 22, 31, 31 b, 35 b, 35 e, 37 b, 43 §§
Ikraft: 2016‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:372
Rubrik: Lag (2016:372) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016‑06‑01
Ändring, SFS 2018:274
Rubrik: Lag (2018:274) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 35 d, 35 g §§
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:1656
Rubrik: Lag (2018:1656) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 4, 36 §§
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:542
Rubrik: Lag (2020:542) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 2020‑09‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman