Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:846) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:846) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

» Läs lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:846 :
prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29 Radio- och TV-lag, rskr. 1995/96:296

Förarbeten till lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och ändringar i lagen

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: prop. 1960:17 med förslag till lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; 1LU 1960:41 och 1960:43; rskr 1960:406
Ändring, SFS 1961:347
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1970:488
Rubrik: Lag (1970:488) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 1, 10, 43, 44, 63, 65 §§
Ikraft: 1970‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1969:618, 1LU 1970:44, rskr 263
Ändring, SFS 1971:886
Omfattning: ändr. 59 §
Ändring, SFS 1973:363
Omfattning: ändr. 8, 9, 19, 21, 24, 25, 39, 45–49, 58, 60, 61 §§; ny 24 a §
Ändring, SFS 1976:192
Rubrik: Lag (1976:192) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: upph. 29 §; ändr. 45, 47, 69 §§
Ändring, SFS 1978:488
Rubrik: Lag (1978:488) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 12, 18, 22, 45, 46, 48, 49, 51, 62 §§; nya 22 a-22 c §§
Ändring, SFS 1980:610
Rubrik: Lag (1980:610) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 49 §; ny 15 a §
Förarbeten: prop. 1979/80:132 om ändring i upphovsrättslagen (1960:729), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:LU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:402
Ändring, SFS 1982:284
Rubrik: Lag (1982:284) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 53, 55, 57, 59 §§
Förarbeten: prop. 1981/82:152 om skärpta åtgärder mot upphovsrättsintrång [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:LU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:299
Ändring, SFS 1982:1059
Rubrik: Lag (1982:1059) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 23 §
Ändring, SFS 1986:367
Rubrik: Lag (1986:367) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 22, 45–49, 58, 61 §§; ny 22 d §
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:1426
Rubrik: Lag (1986:1426) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1987‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:49 om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:65
Ändring, SFS 1987:800
Rubrik: Lag (1987:800) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 41, 42 §§
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1989:396
Rubrik: Lag (1989:396) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 1, 11, 23, 24, 27 §§; nya 40 a §, rubr. närmast före 40 a §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:85 om upphovsrätt och datorer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:289
Ändring, SFS 1991:1073
Rubrik: Lag (1991:1073) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 22 a §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:149 om radio- och TV-frågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU39, rskr 1990/91:370
Ändring, SFS 1992:1687
Rubrik: Lag (1992:1687) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 1, 11, 23, 27, 40 a, 53 §§, rubr. närmast före 40 a §; nya 11 a, 11 b, 57 a §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 391L0250 [ pdf ]
Ändring, SFS 1993:1007
Rubrik: Lag (1993:1007) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: upph. 11 a, 11 b, 15 a, 22 a, 22 b, 22 c, 22 d, 24 a §§; ändr. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 45, 46, 47, 48, 49, 58 §§; nya 26 a-26 i §§, rubr. närmast före 11–13, 15–23, 25, 26, 26 c, 26 d, 26 g, 26 i
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1008
Rubrik: Lag (1993:1008) om ändring i lagen (1992:1687) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1687
Ändring, SFS 1993:1213
Rubrik: Lag (1993:1213) om ändring i lagen (1993:1007) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 3 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1993:1007
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 19 § tredje meningen i 1993:1007
Ändring, SFS 1994:190
Rubrik: Lag (1994:190) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 1, 10, 16, 26 b, 26 d, 26 e, 58, 61, 62 §§; ny 49 a §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:233
Rubrik: Lag (1994:233) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 53, 57 §§; ny 53 a §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:447
Rubrik: Lag (1995:447) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 19, 26 d, 26 f, 45, 46, 47, 48, 49 a, 57, 61 §§, nya 52 a, 61 a §§, rubr. närmast före 45, 46, 47, 48, 49, 49 a §§
Ikraft: 1995‑06‑01 överg.best.
CELEX-nr: 392L0100 [ pdf ] 393L0083 [ pdf ]
Ändring, SFS 1995:1273
Rubrik: Lag (1995:1273) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 43, 44, 45, 46, 60, 62 §§; nya 2 a kap, 44 a §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 393L0098 [ pdf ]
Ändring, SFS 1995:1274
Rubrik: Lag (1995:1274) om ändring i lagen (1995:447) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: upph. 6 p övergångsbest. till 1995:447 delvis
Ikraft: 1996‑01‑01
CELEX-nr: 393L0098 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:846
Rubrik: Lag (1996:846) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 53 a §
Ikraft: 1996‑12‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29 Radio- och TV-lag, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1997:309
Rubrik: Lag (1997:309) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 45 §; ny 29 §
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:790
Rubrik: Lag (1997:790) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 12, 19, 21, 26 b, 26 g, 49, 53, 61 §§, rubr. närmast före 26 g §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:111, bet. 1997/98:LU2 Rättsligt skydd för databaser, m.m., rskr. 1997/98:24, EGTL77/96 s20
CELEX-nr: 396L0009 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:1454
Rubrik: Lag (1998:1454) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 57 §, rubr. närmast före 53 §; nya 56 a, 56 b, 56 c, 56 d, 56 e, 56 f, 56 g, 56 h §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1552
Rubrik: Lag (1998:1552) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 45, 46, 60, 61 §§, rubr. till 2 a kap. rubr. närmast före 26 j §; ny 26 k §, rubr. närmast före 26 k §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:156 Kassettersättning (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:LU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:22
Ändring, SFS 2000:92
Rubrik: Lag (2000:92) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 9, 26, 26 a §§
Ikraft: 2000‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:665
Rubrik: Lag (2000:665) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 16, 26 e §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2005:359
Rubrik: Lag (2005:359) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §; nuvarande 13, 26 d, 26 f, 26 i betecknas 42 c, 42 e, 42 f, 42 a §§; ändr. 2, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 k, 30, 45, 46, 47, 48, 49, 49 a, 54, 58, 59, de nya 42 a, 42 c, 42 e, 42 f §§, rubr. närmast före 12, 16, 17, 30, 47 §§, rubr. närmast före 13, 26 i §§ sätts närmast före 42 c, 42 a §§; nya 11 a, 20 a, 26 l, 26 m, 42 b, 42 d, 52 b, 52 c, 52 d, 52 e, 52 f, 52 g, 52 h, 57 b §§, rubr. närmast före 11 a, 14, 20 a, 42 b, 42 d, 42 e, 42 f, 52 b, 52 d, 52 f, 52 g, 52 h §§, nya kapitelrubr. närmast före rubr. före 42 a, 52 b §§
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. på Sören Ömans hemsida – Öppnas i nytt fönster" target="_blank" rel="noopener" class="rdlank nowrap no-ext-icon">bet. bet. 2004/05:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ] [ bet. 2004/05:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ] (1,91 MB; 118 sidor)" class="no-ext-icon pdf-fil">pdf|bet. 2004/05:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. på riksdagens hemsida – Öppnas i nytt fönster" class="no-ext-icon riksdagen-lank">Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:247, EGTL167/2001 s10
CELEX-nr: 32001L0029 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:360
Rubrik: Lag (2005:360) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: nuvarande 53 a § betecknas 53 b §; ändr. 53 §, nya 53 b §, 55 §; ny 53 a §
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:135 Utökade möjligheter att förverka utbyte av och hjälpmedel vid brott m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:JuU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:237, 2004/05:247, EGTL167/2001 s10
CELEX-nr: 32001L0029 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:757
Rubrik: Lag (2005:757) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 49 a §
Ikraft: 2005‑12‑01
Förarbeten: bet. 2005/06:LU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:9 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2006:680
Rubrik: Lag (2006:680) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 56 g, 56 f §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2007:521
Rubrik: Lag (2007:521) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: upph. 26 j §, rubr. närmast före 26 j §; ändr. 49 a, 60, 61 §§; nya 26 n, 26 o, 26 p §§, rubr. närmast före 26 n §
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32001L0084 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:1416
Rubrik: Lag (2008:1416) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 16, 26 e §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:109
Rubrik: Lag (2009:109) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 53 b, 54, 55, 56, 56 a, 56 b §§; nya 53 c, 53 d, 53 e, 53 f, 53 g, 53 h §§
Ikraft: 2009‑04‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:406
Rubrik: Lag (2009:406) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2010:697
Rubrik: Lag (2010:697) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 49 §; nya 25 a, 48 a §§
Ikraft: 2010‑08‑01
Förarbeten: prop. 2009/10:115 En ny radio- och tv-lag (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:KU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:331 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL95/2010 s1–24
CELEX-nr: 32010L0013 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1206
Rubrik: Lag (2010:1206) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 26 n §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:94
Rubrik: Lag (2011:94) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 42 a, 45, 46, 48, 49, 49 a §§; ny 42 g §, rubr. närmast före 42 g §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2013:691
Rubrik: Lag (2013:691) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: upph. rubr. närmast före 42 f, 42 g §§; ändr. 16, 21, 26 m, 26 p, 42 a, 42 b, 42 d, 42 e, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 49 a, 58 §§, rubr. närmast före 42 b, 42 c, 42 d, 42 e, 48 §§; nya 42 h, 45 a, 45 b, 45 c, 45 d §§, rubr. närmast före 42 h §
Ikraft: 2013‑11‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32011L0077 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:884
Rubrik: Lag (2014:884) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 45, 46, 48, 49, 49 a, 58 §§; nya 16 a, 16 b, 16 c, 16 d §§, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft: 2014‑10‑29
Förarbeten: prop. 2013/14:206 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:NU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:363 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL299/2012 s5, EUTL101/2013 s51
CELEX-nr: 32012L0028 [ pdf ], 32012L0028 [ pdf ]R(01)
Ändring, SFS 2015:661
Rubrik: Lag (2015:661) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 26 e §, rubr. närmast före 26 e §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:190
Rubrik: Lag (2016:190) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 53 b, 53 e, 56 b, 58 §§
Ikraft: 2016‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:371
Rubrik: Lag (2016:371) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 16 d §
Ikraft: 2016‑06‑01
Ändring, SFS 2016:979
Rubrik: Lag (2016:979) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 26 m, 26 p, 45 b §§
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2017:323
Rubrik: Lag (2017:323) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 16, 17, 21, 42 d §§, rubr. närmast före 16, 17, 42 d §§
Ikraft: 2017‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:272
Rubrik: Lag (2018:272) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 53 d, 53 g §§
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:604
Rubrik: Lag (2018:604) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 26 p §; ny 26 q §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1099
Rubrik: Lag (2018:1099) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: nuvarande 17 § betecknas 17 e §; ändr. den nya 17 e §, 26 k, 45, 46, 48, 49, 49 a, 52 f §§; nya 17, 17 a, 17 b, 7 c, 17 d, 17 f §§
Ikraft: 2018‑10‑11 överg.best.
Ändring, SFS 2020:540
Rubrik: Lag (2020:540) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 53, 59 §§
Ikraft: 2020‑09‑01
Ändring, SFS 2020:872
Rubrik: Lag (2020:872) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Omfattning: ändr. 2 kap. 26 e §
Ikraft: 2020‑12‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman