Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:845) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:845) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)

» Läs varumärkeslagen (1960:644) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:845 :
prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29 Radio- och TV-lag, rskr. 1995/96:296

Förarbeten till varumärkeslagen (1960:644) och ändringar i lagen

Varumärkeslag (1960:644)
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: prop. 1960:167 med förslag till varumärkeslag m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; 1LU 1960:39; rskr 1960:372
Upphävd: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 1962:145
Omfattning: ändr. 47 §
Ändring, SFS 1963:526
Omfattning: ändr. 52 §
Ändring, SFS 1967:841
Omfattning: ändr. 37, 47, 48 §§
Ändring, SFS 1970:492
Omfattning: ändr. 30 §
Förarbeten: prop. 1969:168 med förslag till mönsterskyddslag, m. m. [ pdf |Paragraftecken ], 1LU 1970:44, rskr 263
Ändring, SFS 1971:625
Omfattning: ändr. 47 §
Ändring, SFS 1974:160
Omfattning: upph. 52 §
Förarbeten: prop. 1974:4 med förslag till ny firmalag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:LU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:56
Ändring, SFS 1977:732
Rubrik: Lag (1977:732) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 18, 26, 28–30, 35, 47, 48 §§
Förarbeten: prop. 1976/77:96 med förslag till lag om patentbesvärsrätten m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1976/77:29, rskr 1976/77:237
Ändring, SFS 1986:234
Rubrik: Lag (1986:234) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:86 om ändring i patentlagen (1967:837) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:LU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:177
Ändring, SFS 1986:1149
Rubrik: Lag (1986:1149) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1992:1686
Rubrik: Lag (1992:1686) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 14, 17, 23, 25, 26, 34 §§; nya 25 a, 25 b §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 389L0104 [ pdf ]
Ändring, SFS 1994:232
Rubrik: Lag (1994:232) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 37, 38, 41 §§; ny 37 a §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1510
Rubrik: Lag (1994:1510) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 1, 2, 13, 14, 17, 20, 21, 25, 42, 47 §§; nya 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 §§; rubr. närmast före 50 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1277
Rubrik: Lag (1995:1277) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 1, 14, 34, 43, 47, 48 §§, rubr. närmast före 32 §; nya 34 a, 34 b, 34 c, 34 d, 34 e, 34 f, 34 g, 34 h, 34 i, 34 j, 65, 66, 67 §§, rubr. närmast före 65 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:26, bet. 1995/96:LU6, rskr. 1995/96:66, EGTL040/89 s1, EGTL11/94 s1
CELEX-nr: 389L0104 [ pdf ] 394R0040 [ pdf ]
Ändring, SFS 1995:1278
Rubrik: Lag (1995:1278) om ändring i lagen (1994:1510) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 14, 57 §§ i 1994:1510
Förarbeten: prop. 1995/96:26, bet. 1995/96:LU6, rskr. 1995/96:66
Ändring, SFS 1996:135
Rubrik: Förordning (1996:135) om ikraftträdande av lagen (1994:1510) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ikrafttr. i vissa delar av 1994:1510
Ändring, SFS 1996:471
Rubrik: Lag (1996:471) om ändring i lagen (1994:1510) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1994:1510
Förarbeten: prop. 1995/96:177, bet. 1995/96:LU23, rskr. 1995/96:251
Ändring, SFS 1996:472
Rubrik: Förordning (1996:472) om ikraftträdande av lagen (1994:1510) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ikrafttr. av SFS vissa delar i 1994:1510
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:845
Rubrik: Lag (1996:845) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 37 a §
Ikraft: 1996‑12‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1998:1455
Rubrik: Lag (1998:1455) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 42, 66 §§; nya 41 a, 41 b, 41 c, 41 d, 41 e, 41 f, 41 g, 41 h §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2000:352
Rubrik: Lag (2000:352) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraft: 2000‑07‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:93 Ändringar i varumärkeslagen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:219
Ändring, SFS 2005:287
Rubrik: Lag (2005:287) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: nuvarande 37 a § betecknas 37 b §; ändr. 37, 39, 41 §§; ny 37 a §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2006:679
Rubrik: Lag (2006:679) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 41 g, 41 f §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2009:110
Rubrik: Lag (2009:110) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 37 b, 38, 41, 41 a, 41 b §§; nya 37 c, 37 d, 37 e, 37 f, 37 g, 37 h, 68 §§, rubr. närmast före 68 §
Ikraft: 2009‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2008/09:NU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:176 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL195/2004 s16, EUTL93/2006 s1, EUTL93/2006 s12, EGTL60/1989 s1, EUTL39/2008 s16, EGTL179/1999 s1
CELEX-nr: 32004L0048 [ pdf ], 32006R0509 [ pdf ], 32006R0510 [ pdf ], 31989R1576 [ pdf ], 32008R0110 [ pdf ], 31999R1493 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:116
Rubrik: Lag (2009:116) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 68 §
Ikraft: 2009‑08‑01
Förarbeten: prop. 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2008/09:NU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:176 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL93/2006 s1, EUTL93/2006 s12, EGTL60/1989 s1, EUTL39/2008 s16, EGTL179/1999 s1, EUTL148/2008 s1
CELEX-nr: 32006R0509 [ pdf ], 32006R0510 [ pdf ], 31989R1576 [ pdf ], 32008R0110 [ pdf ], 31999R1493 [ pdf ], 32008R0479 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1393
Rubrik: Lag (2010:1393) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1877
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman