Hem: Teman: Förarbeten:

Radio- och TV-lagen (1996:844)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Radio- och TV-lagen (1996:844)

» Läs radio- och TV-lagen (1996:844) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1996:844.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Förarbeten till radio- och TV-lagen (1996:844) och ändringar i lagen

Radio- och TV-lag (1996:844)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1996‑12‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Upphävd: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 1997:335
Rubrik: Lag (1997:335) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 7 kap 5 §, 8 kap 1 §, 11 kap 2 §
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:921
Rubrik: Lag (1997:921) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:311
Rubrik: Lag (1998:311) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 4 kap 2, 3, 4 §§, 6 kap 6 §, 10 kap 9, 10 §§, 11 kap 3 §; ny 9 kap 9 §
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:77 Närradio m.m. (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:KU28, rskr. 1997/98:207
Ändring, SFS 1998:1713
Rubrik: Lag (1998:1713) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: upph. 11 kap 5 §; nuvarande 1 kap 2, 3, 4 §§ betecknas 1 kap 3, 4, 2 §§; ändr. den nya 1 kap 2 §, 3 kap, 2, 3, 4 §§, 6 kap 2, 8 §§, 7 kap 10 §, 8 kap 1 §, 9 kap 2 §, 10 kap 5, 7, 9, 12 §§, 11 kap 2 §, 13 kap 3 §; nya 6 kap 10, 9 kap 10 §
Ikraft: 1999‑02‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:184 Ändringar i radio- och tv-lagen (1996:844), m.m. (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken ], bet. 1998/99:KU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:100, EGTL202/97 s60
CELEX-nr: 397L0036 [ pdf ]
Ändring, SFS 1999:270
Rubrik: Lag (1999:270) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 6 kap 10 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:184 Ändringar i radio- och tv-lagen (1996:844), m.m. (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken ], bet. 1998/99:KU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:177, EGTL202/97 s60
CELEX-nr: 397L0036 [ pdf ]
Ändring, SFS 1999:1009
Rubrik: Lag (1999:1009) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 7 kap 9 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:134 Vissa alkoholfrågor, m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SoU4 [ pdf ], rskr. 1999/2000:42
Ändring, SFS 2001:272
Rubrik: Lag (2001:272) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap 1, 2, 4 §§, 3 kap 1 §, 5 kap 1 §, 9 kap 7 §, 10 kap 9 §, 11 kap 1 §, 13 kap. 3 §, rubr. före 10, 12 kap; nya 1 kap 6 §, 5 kap 2–20 §§, 6 kap 7 a, 7 b §§, 9 kap 10, 11 §§, 11 kap 5 §, 13 kap 1 a §
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:KU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:222
Ändring, SFS 2001:1046
Rubrik: Lag (2001:1046) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: upph. 9 kap; ny 9 kap
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:116
Rubrik: Lag (2002:116) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 7 kap 7, 12 §§, 10 kap 5 §; nya 7 kap 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2002‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:1096
Rubrik: Lag (2002:1096) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: nya 10 kap 6 a, 6 b §§
Ikraft: 2003‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:394
Rubrik: Lag (2003:394) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2003‑07‑25
Ändring, SFS 2004:147
Rubrik: Lag (2004:147) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 6 kap 8 §, 7 kap 1, 5 §§
Ikraft: 2004‑05‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:66 Reklamtid i TV (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:KU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:165
Ändring, SFS 2004:1059
Rubrik: Lag (2004:1059) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:364
Rubrik: Lag (2005:364) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 8 kap 1 §
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:365
Rubrik: Lag (2005:365) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §
Ikraft: 2008‑02‑01
Ändring, SFS 2005:536
Rubrik: Lag (2005:536) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ikraft: 2005‑08‑01
Ändring, SFS 2006:255
Rubrik: Lag (2006:255) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 7 kap 10 §
Ikraft: 2006‑05‑01
Ändring, SFS 2006:797
Rubrik: Lag (2006:797) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: upph. 9 kap 7, 9, 10 §; nuvarande 9 kap 11, 12 §§, 9 kap 9, 10 §§; ändr. 3 kap 2 §, 9 kap 5 §, 10 kap 9 §, 13 kap 3 §; ny 9 kap 7 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1287
Rubrik: Lag (2007:1287) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 7 kap 5 §
Ikraft: 2008‑02‑01
Förarbeten: prop. 2007/08:4 Annonstid i radio och TV (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:KU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:KU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ] rskr. 2007/08:39 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 2007/08:40
Ändring, SFS 2007:1289
Rubrik: Lag (2007:1289) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: nuvarande 3 kap 1, 2, 3, 4, 7, 8 §§ betecknas 3 kap 7, 8, 9, 10, 13, 14 §§; ändr. 1 kap 2, 5 §§, 2 kap 2 §, 3 kap 5, 6 §§, 6 kap 8 §, 7 kap 1 §, 9 kap 4 §, 10 kap 5, 8, 9 §§, 11 kap 1, 2 §§, 12 kap 1, 2 §§, 13 kap 1, 3 §§, de nya 3 kap 7, 8, 9, 10, 13, 14 §§, rubr. närmast före 3, 11, 12 kap; nya 3 kap 1, 2, 3, 4, 11, 12 §§, 10 kap 13 §, 11 kap 7 §
Ikraft: 2008‑02‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2007/08:8 TV – tillgänglig för alla Tillstånd för digital marksänd TV (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:KU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Tillstånd för digital marksänd tv på Sören Ömans hemsida – Öppnas i nytt fönster" target="_blank" rel="noopener" class="rdlank nowrap no-ext-icon">bet. bet. 2007/08:KU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ] [ bet. 2007/08:KU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ] (542,18 KB; 32 sidor)" class="no-ext-icon pdf-fil">pdf|bet. 2007/08:KU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Tillstånd för digital marksänd tv på riksdagens hemsida – Öppnas i nytt fönster" class="no-ext-icon riksdagen-lank">Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:40 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL204/1998 s37, EGTL202/1997 s60
CELEX-nr: 31998L0034 [ pdf ], 31997L0036 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:1333
Rubrik: Lag (2007:1333) om ändring i lagen (2005:365) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 8 kap 1 § i 2005:365
Ändring, SFS 2007:1439
Rubrik: Lag (2007:1439) om ändring i lagen (2007:1289) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 6 kap 8 § i 2007:1289
Förarbeten: bet. 2007/08:KU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:103 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2008:419
Rubrik: Lag (2008:419) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:498
Rubrik: Lag (2008:498) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §, 10 kap 7 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2010:14
Rubrik: Lag (2010:14) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
Omfattning: ändr. 12 kap. 4 §, 13 kap. 4 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:696
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman