Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall

» Läs lagen (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:837 :
prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:FiU15 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m., rskr. 1995/96:307

Förarbeten till lagen (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall och ändringar i lagen

Lag (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1996‑08‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman