Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:835) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:835) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)

» Läs bilskrotningslagen (1975:343) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:835 :
prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:FiU15 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m., rskr. 1995/96:307

Förarbeten till bilskrotningslagen (1975:343) och ändringar i lagen

Bilskrotningslag (1975:343)
Departement: Miljödepartementet
Förarbeten: prop. 1975:32 om återvinning och omhändertagande av avfall [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JoU 1975:10, rskr 1975:161
Upphävd: 2007‑06‑01
Ändring, SFS 1978:71
Rubrik: Lag (1978:71) om ändring bilskrotningslagen (1975:343)
Omfattning: ändr. 4, 9, 11 §§
Förarbeten: prop. 1977/78:78 om försäljningsskatt på motorfordon, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:21, rskr 1977/78:120
Ändring, SFS 1984:201
Rubrik: Lag (1984:201) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1986:228
Rubrik: Lag (1986:228) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)
Omfattning: ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 1986‑07‑01
Ändring, SFS 1989:198
Rubrik: Lag (1989:198) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1989‑06‑01
Ändring, SFS 1989:1032
Rubrik: Lag (1989:1032) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1990‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:50 om inkomstskatten för år 1990, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU10, rskr 1989/90:96
Ändring, SFS 1991:656
Rubrik: Lag (1991:656) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:156 om miljöklasser för nya fordon, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU25, rskr 1990/91:344
Ändring, SFS 1994:1790
Rubrik: Lag (1994:1790) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)
Omfattning: ändr. 9, 11 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1996:543
Rubrik: Lag (1996:543) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)
Omfattning: nya 13, 14 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:667
Rubrik: Lag (1996:667) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)
Omfattning: ny 12 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:835
Rubrik: Lag (1996:835) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1996‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1436
Rubrik: Lag (2000:1436) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)
Omfattning: nuvarande 12, 13, 14 §§ betecknas 19, 20, 21 §§; ändr. 9, 11 §§; nya 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:145
Rubrik: Lag (2001:145) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 9 §§
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:47 Ändringar i bilskrotningslagen (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:MJU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:160 EGTL269/2000 s34
CELEX-nr: 32000L0053 [ pdf ]
Ändring, SFS 2001:561
Rubrik: Lag (2001:561) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)
Omfattning: ändr. 1, 4, 9, 12, 14, 15 §§
Ikraft: 2001‑10‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister, m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:TU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2002:404
Rubrik: Lag (2002:404) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 8, 13, 15, 16, 17, 18 §§; nya 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 15 e, 16 a §§
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:575
Rubrik: Lag (2002:575) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2003‑05‑01
Förarbeten: prop. 2002/02:130, bet. 2001/02:TU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:280
Ändring, SFS 2003:231
Rubrik: Lag (2003:231) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:37 Reklam för kemiska produkter, m.m. (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:MJU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:151, EGTL269/2000 s34, EGTL170/2002 s81
CELEX-nr: 32000L0053 [ pdf ], 32002D0525
Ändring, SFS 2003:1189
Rubrik: Lag (2003:1189) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)
Omfattning: nuvarande 15 d, 15 e §§ betecknas 15 e, 15 f §§; ändr. 15, 15 b, 15 c, 21 §§; nya 15 d, 22, 23 §§
Ikraft: 2004‑04‑01
Ändring, SFS 2007:162
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman