Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:834) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:834) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

» Läs fordonsskattelagen (1988:327) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:834 :
prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:FiU15 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m., rskr. 1995/96:307

Förarbeten till fordonsskattelagen (1988:327) och ändringar i lagen

Fordonsskattelag (1988:327)
Departement: Finansdepartementet S6
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:159 om ny vägtrafikskattelagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:38, rskr 1987/88:316
Upphävd: 2006‑05‑01
Ändring, SFS 1989:197
Rubrik: Lag (1989:197) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 79 §
Ikraft: 1989‑06‑01
Ändring, SFS 1989:702
Rubrik: Lag (1989:702)om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 5, 6, 9, 21, 22, 24, 25 §§, bil. 1; ny 25 a §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1989:1030
Rubrik: Lag (1989:1030) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 1990‑03‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:50 om inkomstskatten för år 1990, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU10, rskr 1989/90:96
Ändring, SFS 1990:403
Rubrik: Lag (1990:403) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 43, 47, 50, 60, 66, 67, 84 §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:1195
Rubrik: Lag (1990:1195) om ändring i lagen (1989:702) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1989:702
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:179
Rubrik: Lag (1991:179) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 3, 68 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:312
Rubrik: Lag (1991:312) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 79 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:609
Rubrik: Lag (1991:609) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:156 om miljöklasser för nya fordon, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU25, rskr 1990/91:344
Ändring, SFS 1991:1911
Rubrik: Lag (1991:1911) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 42 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:644
Rubrik: Lag (1992:644) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 2, 57, 60, 61, 62, 63, 66, 88 §§, rubr. närmast före 61 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:883
Rubrik: Lag (1992:883) om ändring i lagen (1991:609) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. bil. 2 i 1991:609
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1440
Rubrik: Lag (1992:1440) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)
Omfattning: upph. 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 48, 49, 50, 52, 71, 72, 73, 75, 77 §§, bil. 2, huvudrubr. närmast före 12, 26 §§, underrubr. närmast före 26, 30, 34, 48, 69, 71, 74, 77 §§; nuvarande bil. 3 betecknas bil. 2; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 9, 14, 36, 42, 46, 53, 55, 56, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 76, 79, 83, 84, 88 §§, bil. 1, den nya bil. 2, huvudrubr. närmast före 69 §; ny 70 a §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg,best,
Förarbeten: prop. 1992/93:124 om skatt på dieselolja m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SkU13, rskr 1992/93:147
Ändring, SFS 1992:1441
Rubrik: Lag (1992:1441) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)
Omfattning: ny 26 a §, begr. giltighet
Ikraft: 1993‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:124 om skatt på dieselolja m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SkU13, rskr 1992/93:147
Ändring, SFS 1992:1731
Rubrik: Lag (1992:1731) om ändring i lagen (1989:702) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 5, 6, 21, 25, 25 a §§, bil. 1 i 1989:702
Ändring, SFS 1993:775
Rubrik: Lag (1993:775) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 58 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:841
Rubrik: Lag (1993:841) om ändring i lagen (1992:1440) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. bil.1 till 1992:1440
Ändring, SFS 1993:913
Rubrik: Lag (1993:913) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 60, 66 §§
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1707
Rubrik: Lag (1993:1707) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 58 §
Ikraft: 1994‑03‑01
Ändring, SFS 1994:303
Rubrik: Lag (1994:303) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1777
Rubrik: Lag (1994:1777) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 1, 6, 25, 25 a §§, bil. 1
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1792
Rubrik: Lag (1994:1792) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ny 14 a §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1201
Rubrik: Lag (1995:1201) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 3, 38, 47, 67, 68, 82, 84 §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1641
Rubrik: Lag (1995:1641) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:672
Rubrik: Lag (1996:672) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: upph. 83 §, rubr. närmast före 83 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:834
Rubrik: Lag (1996:834) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1996‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:955
Rubrik: Lag (1996:955) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 68 §, bil. 2
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1996:1409
Rubrik: Lag (1996:1409) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:534
Rubrik: Lag (1997:534) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 60, 62 §§
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1138
Rubrik: Lag (1997:1138) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1998‑02‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:12 Vägavgift för vissa tunga fordon (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:SkU7, rskr. 1997/98:72
Ändring, SFS 1998:191
Rubrik: Lag (1998:191) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: upph. 68 §, rubr. närmast före 68 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:245
Rubrik: Lag (1998:245) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 3 §, övergångsbest. till 1995:1201
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:387
Rubrik: Lag (1998:387) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 84 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1999:692
Rubrik: Lag (1999:692) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 14 a §
Ikraft: 1999‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1065
Rubrik: Lag (1999:1065) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 14 a §, bil. 1
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:28
Ändring, SFS 1999:1322
Rubrik: Lag (1999:1322) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 5, 79, 81 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:474
Rubrik: Lag (2000:474) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 14 §; nya 14 b, 14 c §§
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU22 [ pdf ], rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1325
Rubrik: Lag (2000:1325) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1430
Rubrik: Lag (2000:1430) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:567
Rubrik: Lag (2001:567) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 1, 6, 9, 10, 14, 36, 41, 66 §§
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2001:959
Rubrik: Lag (2001:959) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 9, 23, 25, 25 a §§, bil. 1 p E
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2001:1082
Rubrik: Lag (2001:1082) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 14 a §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:31 Avgasrening, m.m. (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:MJU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr.2001/02:82
Ändring, SFS 2001:1129
Rubrik: Lag (2001:1129) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: upph. 14 b §; ändr. 14 c §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:31 Avgasrening, m.m. (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:MJU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:82
Ändring, SFS 2002:410
Rubrik: Lag (2002:410) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 3, 43, 47, 60, 67, 84 §§; ny 84 a §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:578
Rubrik: Lag (2002:578) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 81 §
Ikraft: 2003‑05‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:TU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:280
Ändring, SFS 2003:215
Rubrik: Lag (2003:215) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 46, 47 §§; ny 60 a §
Ikraft: 2003‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:337
Rubrik: Lag (2003:337) om ändring i lagen (2003:215) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 2003:215
Förarbeten: bet. 2002/03:SkU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:220
Ändring, SFS 2003:654
Rubrik: Lag (2003:654) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. 3, 4, 67, 84, 84 a §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:1196
Rubrik: Lag (2003:1196) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: upph. 69, 70, 74 §§; ändr. 47 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1036
Rubrik: Lag (2004:1036) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. p b, c, d i bil. 1
Ikraft: 2005‑01‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:47
Ändring, SFS 2005:958
Rubrik: Lag (2005:958) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:227
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman