Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:821) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:821) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel

» Läs förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:821 :
EGTL230/91 s1, EGTL65/96 s20 CELEX-nr: 391L0414 [ pdf ] 396L0065 [ pdf ]

Ändringar i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel

Förordning (1985:836) om bekämpningsmedel
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1986‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1985:8
Upphävd: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1987:119
Rubrik: Förordning (1987:119) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ny 12 a §
Ikraft: 1987‑05‑01
Ändring, SFS 1987:1180
Rubrik: Förordning (1987:1180) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 9, 18, 23, 30 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:77
Rubrik: Förordning (1988:77) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 11, 12 a §§
Ikraft: 1988‑04‑01
Ändring, SFS 1991:44
Rubrik: Förordning (1991:44) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 9, 18 §§
Ikraft: 1991‑04‑01
Ändring, SFS 1991:82
Rubrik: Förordning (1991:82) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 18, 30 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:1291
Rubrik: Förordning (1991:1291) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 12 a, 23, 24, 27 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1993:143
Rubrik: Förordning (1993:143) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19 §§
Ikraft: 1993‑04‑01
Ändring, SFS 1994:1531
Rubrik: Förordning (1994:1531) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 4, 10, 25 §§; nya 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1598
Rubrik: Förordning (1994:1598) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:208
Rubrik: Förordning (1995:208) om ändring i förordningen (1986:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:821
Rubrik: Förordning (1996:821) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 10, 10 a, 11 §§; nya 4 a, 5 a, 6 a, 6 b, 9 a, 9 b §§
Ikraft: 1996‑08‑01
Förarbeten: EGTL230/91 s1, EGTL65/96 s20
CELEX-nr: 391L0414 [ pdf ] 396L0065 [ pdf ]
Ändring, SFS 1997:214
Rubrik: Förordning (1997:214) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 1997‑06‑15
Förarbeten: EGTL230/91 s1, EGTL214/96 s18
CELEX-nr: 391L0414 [ pdf ] 396L0046 [ pdf ]
Ändring, SFS 1997:670
Rubrik: Förordning (1997:670) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 12 a §
Ikraft: 1997‑10‑01
Ändring, SFS 1997:1126
Rubrik: Förordning (1997:1126) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:184
Rubrik: Förordning (1998:184) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 4 a, 5 §§
Ikraft: 1998‑06‑01
Förarbeten: EGTL230/91 s1, EGTL353/97 s2, EGTL265/97 s87
CELEX-nr: 391L0414 [ pdf ] 397L0073 [ pdf ] 397L0057 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:947
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1998:1317
Rubrik: Förordning (1998:1317) om ändring i förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1998‑11‑11
Förarbeten: EGTL230/91 s1, EGTL191/98 s50
CELEX-nr: 391L0414 [ pdf ] 398L0047 [ pdf ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman