Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:814) om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:814) om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret

» Läs förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:814 :
Jfr prop. 1994/95:201 Avisering av folkbokföringsuppgifter (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:SkU26 Avisering av folkbokföringsuppgifter, rskr. 1994/95:372

Ändringar i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret

Förordning (1981:4) om det statliga person- och adressregistret
Departement: Justitiedepartementet L6
Upphävd: 1998‑10‑24 överg.best.
Ändring, SFS 1986:548
Rubrik: Förordning (1986:548)om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret
Omfattning: ändr. 1, 4–6, 8–11 §§; omtryck
Ikraft: 1986‑07‑01
Ändring, SFS 1986:1391
Rubrik: Förordning (1986:1391) om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret
Omfattning: ändr. 4, 6, 8, 9, 12 §§
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1988:1355
Rubrik: Förordning (1988:1355) om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1273
Rubrik: Förordning (1990:1273) om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret
Omfattning: ändr. 6, 8, 9 §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:958
Rubrik: Förordning (1991:958) om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret
Omfattning: ändr. 2, 3, 8 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1992:117
Rubrik: Förordning (1992:117) om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1992‑04‑15
Ändring, SFS 1992:1211
Rubrik: Förordning (1992:1211) om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret
Omfattning: ändr. 3, 8 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c §§; omtryck
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:22
Rubrik: Förordning (1994:22) om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 3, 7 c, 8 §§; ny 7 d §; omtryck
Ikraft: 1994‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:423
Rubrik: Förordning (1995:423) om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1438
Rubrik: Förordning (1995:1438) om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:814
Rubrik: Förordning (1996:814) om ändring i förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 3, 7 d §§
Ikraft: 1996‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1234
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman