Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

» Läs lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:810 :
Skr. 1995/96:RFK2, bet. 1995/96:KU13 Registrering av ledamöternas ekonomiska intressen, rskr. 1995/96:240

Förarbeten till lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen och ändringar i lagen

Lag (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1996‑09‑01 överg.best.
Förarbeten: Skr. 1995/96:RFK2, bet. 1995/96:KU13 Registrering av ledamöternas ekonomiska intressen, rskr. 1995/96:240
Ändring, SFS 1999:1295
Rubrik: Lag (1999:1295) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:435
Rubrik: Lag (2000:435) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Förarbeten: 1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:214
Ändring, SFS 2000:1063
Rubrik: Lag (2000:1063) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: bet. 2000/01:KU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:19
Ändring, SFS 2008:38
Rubrik: Lag (2008:38) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Omfattning: upph. 7, 9 §§; nuvarande 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§ betecknas 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 §§; ändr. 1, 4, 6 nya 8, 10, 14 §§; nya 12, 16, 17 §§, rubr. närmast före 12, 16, 17 §§
Ikraft: 2008‑03‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 2007/08:KU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:101 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2010:1266
Rubrik: Lag (2010:1266) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1118
Rubrik: Lag (2016:1118) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Omfattning: ändr. 2, 8, 10 §§, rubr. närmast före 10, 13, 14,15 §§ sätts närmast före 8, 11, 13, 14 §§, rubr. närmast efter 11 § sätts närmast före 10 §
Ikraft: 2017‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS6, bet. 2016/17:KU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:43 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2018:240
Rubrik: Lag (2018:240) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Omfattning: upph. 16 §, rubr. närmast före 16 §; ändr. 1, 5, 17 §§; ny 1 a §
Ikraft: 2018‑05‑25
Förarbeten: Framst. 2017/18:RS7, bet. 2017/18:KU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2017/18:226 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2019:897
Rubrik: Lag (2019:897) om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman