Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:797) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:797) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

» Läs lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:797 :
prop. 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:SoU18 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården, rskr. 1995/96:281

Förarbeten till lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och ändringar i lagen

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:147 om tvångsvård av vuxna missbrukare, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:SoU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:382
Ändring, SFS 1990:606
Rubrik: Lag (1990:606) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Omfattning: ändr. 24, 45 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:1672
Rubrik: Lag (1991:1672) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Omfattning: ändr. 22, 48 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1991:1965
Rubrik: Lag (1991:1965) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1993:3
Rubrik: Lag (1993:3) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Omfattning: upph. 48 §; ändr. 22, 23, 25, 33 §§
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:96
Rubrik: Lag (1994:96) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Omfattning: upph. 14 §; nuvarande 8, 9, 10 §§ betecknas 10, 8, 9 §§; ändr. 6, 7 §§, de nya 8, 9, 10 §§, 11, 13, 15, 38, 44, 45, 47 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1317
Rubrik: Lag (1995:1317) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Omfattning: ändr. 43 §; ny 26 a §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:797
Rubrik: Lag (1996:797) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Omfattning: ändr. 24, 45 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1645
Rubrik: Lag (1996:1645) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Omfattning: ändr. 16, 42 §§
Ikraft: 1997‑12‑01
Ändring, SFS 1997:1097
Rubrik: Lag (1997:1097) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1999:51
Rubrik: Lag (1999:51) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Omfattning: ändr. 31, 36 §§
Ikraft: 1999‑04‑01
Ändring, SFS 2001:464
Rubrik: Lag (2001:464) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 12, 22, 29, 34, 44, 47 §§; nya 32 a, 33 a §§
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SoU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2001:487
Rubrik: Lag (2001:487) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Förarbeten: bet. 2000/01:SoU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2003:416
Rubrik: Lag (2003:416) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Omfattning: ändr. 34, 44 §§
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2004:178
Rubrik: Lag (2004:178) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Omfattning: ändr. 26 a §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:30 Ny smittskyddslag m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SoU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2005:467
Rubrik: Lag (2005:467) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Omfattning: upph. 8, 29 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 32 a, 33 a, 36, 39, 43, 44, 45, 46, 47 §§; nya 18 a, 18 b, 30 a, 36 a, 36 b §§
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:800
Rubrik: Lag (2009:800) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Omfattning: ändr. 5, 11, 15, 18, 18 a, 38, 39, 44, 47 §§
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:1954
Rubrik: Lag (2010:1954) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:330
Rubrik: Lag (2011:330) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2011‑05‑01
Ändring, SFS 2011:737
Rubrik: Lag (2011:737) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Omfattning: ändr. 32 a §
Ikraft: 2011‑08‑01
Ändring, SFS 2014:751
Rubrik: Lag (2014:751) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Omfattning: rubr. närmast före 45 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2017:136
Rubrik: Lag (2017:136) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Omfattning: ändr. 45 §, rubr. närmast före 45 §; nya 45 a, 45 b, 45 c §§
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2018:651
Rubrik: Lag (2018:651) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Omfattning: ändr. 25, 32, 32 a, 33, 33 a, 34, 36, 36 b, 44 §§; nya 32 b, 32 c, 34 a, 34 b §§
Ikraft: 2018‑10‑01
Ändring, SFS 2019:357
Rubrik: Lag (2019:357) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2019‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman