Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:796) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:796) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

» Läs lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:796 :
prop. 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:SoU18 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården, rskr. 1995/96:281

Förarbeten till lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus och ändringar i lagen

Lag (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1985‑03‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:46 om ändringar i narkotikastrafflagen (1968:64), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:103
Ändring, SFS 1990:605
Rubrik: Lag (1990:605) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1996:796
Rubrik: Lag (1996:796) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1999:50
Rubrik: Lag (1999:50) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 1999‑04‑01
Ändring, SFS 2013:1142
Rubrik: Lag (2013:1142) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:356
Rubrik: Lag (2019:356) om ändring i lagen (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman