Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:795) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:795) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

» Läs lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:795 :
prop. 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:SoU18 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården, rskr. 1995/96:281

Förarbeten till lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. och ändringar i lagen

Lag (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Departement: Justitiedepartementet L5
Upphävd: 2019‑04‑01
Ändring, SFS 1974:204
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1976:375
Rubrik: Lag (1976:375) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ändr. 11 §
Förarbeten: prop. 1975/76:90 med förslag till ny lag om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JuU 1975/76:31, rskr 1975/76:236
Ändring, SFS 1979:692
Rubrik: Lag (1979:692) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: upph. 17, 26 §§; ändr. 1–4, 6, 8–10, 13–16, 18, 20, 21, 24, 27 §§
Förarbeten: prop. 1978/79:212 om ändring i brottsbalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:JuU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:408
Ändring, SFS 1981:212
Rubrik: Lag (1981:212) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: upph. 16, 27 §§; ändr. 1–3, 8–10, 15, 18 §§; ny 26 §
Ändring, SFS 1981:329
Rubrik: Lag (1981:329) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ändr. 20, 28 §§
Förarbeten: prop. 1980/81:44 om sänkt minimitid för fängelsestraff [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:JuU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:252
Ändring, SFS 1982:364
Rubrik: Lag (1982:364) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ändr. 12, 13, 20, 21 §§
Ändring, SFS 1983:242
Rubrik: Lag (1983:242) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:397
Rubrik: Lag (1984:397) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1986:321
Rubrik: Lag (1986:321) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ändr. 20, 28 §§
Ikraft: 1986‑07‑01
Ändring, SFS 1986:653
Rubrik: Lag (1986:653) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ändr. 4, 6, 9, 10, 13 §§
Ikraft: 1987‑06‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:9 om lag om disciplinförseelser av krigsmakt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:JuU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:213
Ändring, SFS 1987:764
Rubrik: Lag (1987:764) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ändr. 5, 9, 19 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1990:1010
Rubrik: Lag (1990:1010) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ändr. 4, 6, 10, 28 §§; omtryck
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1145
Rubrik: Lag (1991:1145) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ändr. 4, 9 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU34, rskr 1990/91:330
Ändring, SFS 1993:202
Rubrik: Lag (1993:202) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ändr. 20, 22 §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:4 om villkorlig frigivning, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:JuU19, rskr. 1992/93:223
Ändring, SFS 1994:439
Rubrik: Lag (1994:439) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1994‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1698
Rubrik: Lag (1995:1698) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ny 30 §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:795
Rubrik: Lag (1996:795) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ändr. 4, 9 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1998:609
Rubrik: Lag (1998:609) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2000:176
Rubrik: Lag (2000:176) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ändr. 22 §; ny 19 a §
Ikraft: 2000‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:970
Rubrik: Lag (2005:970) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: upph. 30 §; ändr. 10, 12, 20, 26, 28, 29 §§; nya 30, 31, 32, 33 §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:666
Rubrik: Lag (2006:666) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2009:785
Rubrik: Lag (2009:785) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:617
Rubrik: Lag (2010:617) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ändr. 19, 23 §§
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:1169
Rubrik: Lag (2011:1169) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ny 19 b §
Ikraft: 2012‑10‑16
Ändring, SFS 2012:576
Rubrik: Förordning (2012:576) om ikraftträdande av lagen (2011:1169) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2011:1169
Ändring, SFS 2013:650
Rubrik: Lag (2013:650) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 14 §
Ikraft: 2013‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:835
Rubrik: Lag (2013:835) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2013:857
Rubrik: Lag (2013:857) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ny 34 §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:617
Rubrik: Lag (2014:617) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ändr. 6, 10, 19 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:99
Rubrik: Lag (2015:99) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ny 19 c §
Ikraft: 2015‑04‑01
Ändring, SFS 2016:493
Rubrik: Lag (2016:493) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ändr. 19 a §; ny 19 d §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2017:1003
Rubrik: Lag (2017:1003) om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2017‑12‑01
Ändring, SFS 2018:1251
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman