Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:793) om ändring i lagen (1991:1136) om försöksverksamhet med kommunal primärvård

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:793) om ändring i lagen (1991:1136) om försöksverksamhet med kommunal primärvård

» Läs lagen (1991:1136) om försöksverksamhet med kommunal primärvård (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:793 :
prop. 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:SoU18 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården, rskr. 1995/96:281

Förarbeten till lagen (1991:1136) om försöksverksamhet med kommunal primärvård och ändringar i lagen

Lag (1991:1136) om försöksverksamhet med kommunal primärvård
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1992‑01‑01
Tidsbegränsad: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 1992:566
Rubrik: Lag (1992:566) om ändring i lagen (1991:1136) om försöksverksamhet med kommunal primärvård
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§; nya 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1384
Rubrik: Lag (1992:1384) om ändring i lagen (1991:1136) om försöksverksamhet med kommunal primärvård
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:43 Ökad konkurrens i kommunal verksamhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SoU9, rskr 1992/93:105
Ändring, SFS 1993:592
Rubrik: Lag (1993:592) om ändring i lagen (1991:1136) om försöksverksamhet med kommunal primärvård
Omfattning: ny 4 b §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1753
Rubrik: Lag (1994:1753) om ändring i lagen (1991:1136) om försöksverksamhet med kommunal primärvård
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:845
Rubrik: Lag (1995:845) om dels fortsatt giltighet av lagen (1991:1136) om försöksverksamhet med kommunal primärvård, dels ändring i samma lag
Omfattning: forts. giltighet; nuvarande 4 b § betecknas 4 a §; ändr. 2 §, den nya 4 a §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:793
Rubrik: Lag (1996:793) om ändring i lagen (1991:1136) om försöksverksamhet med kommunal primärvård
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1288
Rubrik: Lag (1996:1288) om ändring i lagen (1996:793) om ändring i lagen (1991:1136) om försöksverksamhet med kommunal primärvård
Omfattning: ändr. 2 § i 1996:793
Förarbeten: prop. 1996/97:5, 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU6, rskr. 1996/97:59
Ändring, SFS 1998:1653
Rubrik: Lag (1998:1653) om dels fortsatt giltighet av lagen (1991:1136) om försöksverksamhet med kommunal primärvård, dels ändring i samma lag
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 4 a §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:189 Patientens ställning (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SoU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 1999:1357
Rubrik: Lag (1999:1357) om fortsatt giltighet av lagen (1991:1136) om försöksverksamhet med kommunal primärvård
Omfattning: forts. giltighet
Förarbeten: prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 9, bet. 1999/2000:SoU1 [ pdf ], rskr. 1999/2000:93
Ändring, SFS 2001:1195
Rubrik: Lag (2001:1195) om fortsatt giltighet av lagen (1991:136) om försöksverksamhet med kommunal primärvård
Omfattning: forts.giltighet
Ändring, SFS 2003:200
Rubrik: Lag (2003:200) om fortsatt giltighet av lagen (1991:1136) om försöksverksamhet med kommunal primärvård
Omfattning: forts. giltighet
Förarbeten: bet. 2002/03:SoU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:158
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman