Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:790) om ändring i lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:790) om ändring i lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område

» Läs lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:790 :
prop. 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:SoU18 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården, rskr. 1995/96:281

Förarbeten till lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område och ändringar i lagen

Lag (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994‑10‑01 överg.best.
Upphävd: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:790
Rubrik: Lag (1996:790) om ändring i lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 5, 33 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1998:532
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman