Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:785) om fortsatt giltighet av förordningen (1994:1060) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:785) om fortsatt giltighet av förordningen (1994:1060) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

Förarbeten till SFS 1996:785 :
Jfr prop. 1995/96:156, bet. 1995/96:JuU21 Intensivövervakning med elektronisk kontroll, rskr. 1995/96:249

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman