Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:780) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:780) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)

» Läs skuldsaneringslagen (1994:334) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:780 :
prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11 Lag om företagsrekonstruktion, m.m., rskr. 1995/96:279

Förarbeten till skuldsaneringslagen (1994:334) och ändringar i lagen

Skuldsaneringslag (1994:334)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1994‑07‑01
Upphävd: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1984
Rubrik: Lag (1994:1984) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:313
Rubrik: Lag (1995:313) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)
Omfattning: ändr. 8, 25 §§
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1996:267
Rubrik: Lag (1996:267) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)
Omfattning: upph. 32 §; ändr. 21, 22, 27, 29, 31 §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1996:780
Rubrik: Lag (1996:780) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)
Omfattning: ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraft: 1996‑09‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ändring, SFS 1997:371
Rubrik: Lag (1997:371) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1997:848
Rubrik: Lag (1997:848) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)
Omfattning: ändr. 8, 28 §§
Ikraft: 1997‑12‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:166, bet. 1997/98:LU1, rskr. 1997/98:23
Ändring, SFS 2004:834
Rubrik: Lag (2004:834) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:244
Rubrik: Lag (2005:244) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:703
Rubrik: Lag (2005:703) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:344)
Omfattning: utgår genom 2006:555
Ändring, SFS 2006:548
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2006:555
Rubrik: Lag (2006:555) om ändring i lagen (2005:703) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)
Omfattning: ändr. 2005:703 utgår
Ändring, SFS 2006:718
Rubrik: Lag (2006:718) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334)
Omfattning: ändr. 1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 37 §§, rubr. närmast före 12, 15 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman