Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:779) om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:779) om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

» Läs lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:779 :
prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11 Lag om företagsrekonstruktion, m.m., rskr. 1995/96:279

Förarbeten till lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m. och ändringar i lagen

Lag (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.
Departement: Finansdepartementet S5
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 1994:345
Rubrik: Lag (1994:345) om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1996:779
Rubrik: Lag (1996:779) om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1996‑09‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ändring, SFS 1998:195
Rubrik: Lag (1998:195) om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5 §§; ny 6 §, rubr. närmast före 1, 2, 4, 6 §§
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1405
Rubrik: Lag (1999:1405) om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2003:707
Rubrik: Lag (2003:707) om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2006:716
Rubrik: Lag (2006:716) om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:749
Rubrik: Lag (2006:749) om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:324
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman