Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:778) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:778) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

» Läs lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:778 :
prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11 Lag om företagsrekonstruktion, m.m., rskr. 1995/96:279

Förarbeten till lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och ändringar i lagen

Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:222
Rubrik: Lag (1994:222) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:423
Rubrik: Lag (1994:423) om ändring i lagen (1994:222) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 § i 1994:222
Ändring, SFS 1995:312
Rubrik: Lag (1995:312) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2, 6, 13 §§
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1996:133
Rubrik: Lag (1996:133) om ändring i lagen (1995:312) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar
Omfattning: ändr. 2 § i 1995:312
Förarbeten: bet. 1995/96:LU29 Ändring i konkurslagen, m.m., rskr. 1995/96:167
Ändring, SFS 1996:778
Rubrik: Lag (1996:778) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 1996‑09‑01
Ändring, SFS 1996:1346
Rubrik: Lag (1996:1346) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:500
Rubrik: Lag (1997:500) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: nuvarande 19 § betecknas 20 §; ändr. 2 §; ny 19 §, rubr. närmast före 19 §
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.§
Ändring, SFS 1997:501
Rubrik: Lag (1997:501) om ändring i lagen (1996:1346) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 § i 1996:1346
Ändring, SFS 1997:1139
Rubrik: Lag (1997:1139) om ändring i lagen (1997:501) om ändring i lagen (1996:1346) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 § i 1997:501
Förarbeten: prop. 1997/98:12 Vägavgift för vissa tunga fordon (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:SkU7, rskr. 1997/98:72
Ändring, SFS 1998:1682
Rubrik: Lag (1998:1682) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:18 Vissa punktskatte- och tullfrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:68
Ändring, SFS 1999:1404
Rubrik: Lag (1999:1404) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2002:417
Rubrik: Lag (2002:417) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:545
Rubrik: Lag (2003:545) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:706
Rubrik: Lag (2003:706) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:492
Rubrik: Lag (2004:492) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:96 Vissa socialförsäkringsfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:250
Ändring, SFS 2004:632
Rubrik: Lag (2004:632) om ändring i lagen (2004:492) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 § i 2004:492
Förarbeten: prop. 2003/04:145 Trängselskatt (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:265
Ändring, SFS 2006:232
Rubrik: Lag (2006:232) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:552
Rubrik: Lag (2006:552) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 14 §, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:715
Rubrik: Lag (2006:715) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: upph. 17 §; ändr. 1, 13, 16, 19 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2007:164
Rubrik: Lag (2007:164) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:278
Rubrik: Lag (2007:278) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2007:327
Rubrik: Lag (2007:327) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: upph. 5, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 5, 14, 15 §§; ändr. 3, 7, 18, 20 §§; ny 1 a §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:332
Rubrik: Lag (2007:332) om ändring i lagen (2007:278) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 6 § i 2007:278
Ändring, SFS 2008:996
Rubrik: Lag (2008:996) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 11, 13 §§
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1257
Rubrik: Lag (2010:1257) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1355
Rubrik: Lag (2011:1355) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2, 19 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1540
Rubrik: Lag (2011:1540) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 13 §; ny 7 a §
Ikraft: 2012‑01‑01
CELEX-nr: 32010L0024 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:55
Rubrik: Lag (2014:55) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014‑03‑01
Ändring, SFS 2016:1233
Rubrik: Lag (2016:1233) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ny 7 b §
Ikraft: 2017‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman