Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:776) om ändring i köplagen (1990:931)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:776) om ändring i köplagen (1990:931)

» Läs köplagen (1990:931) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:776 :
prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11 Lag om företagsrekonstruktion, m.m., rskr. 1995/96:279

Förarbeten till köplagen (1990:931) och ändringar i lagen

Köplag (1990:931)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:76 om ny köplag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], prop. 1989/90:77 om konsumentskyddet vid förvärv av småhus m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:LU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:299
Ändring, SFS 1996:776
Rubrik: Lag (1996:776) om ändring i köplagen (1990:931)
Omfattning: ändr. 63 §
Ikraft: 1996‑09‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman