Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:766) om ändring i föräldrabalken

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:766) om ändring i föräldrabalken


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/en-sfs.php on line 141

Förarbeten till SFS 1996:766 :
prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11 Lag om företagsrekonstruktion, m.m., rskr. 1995/96:279

Alla förarbeten till föräldrabalken (1949:381) och ändringar i föräldrabalken

Föräldrabalk (1949:381)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: rskr 1949:325
Ändring, SFS 1954:356
Omfattning: ändr. 8 kap 10 §
Ändring, SFS 1955:409
Omfattning: ändr. 19 kap 2, 14 §§, 20 kap 33, 40 §§; ny 19 kap 16 §
Ändring, SFS 1958:640
Omfattning: upph. 4 kap 7 §; ändr. 2 kap 2, 3 §§, 4 kap 2, 5, 9, 12 §§, 7 kap 5, 10 §§, 12 kap 1 §, 14 kap 2 §, 15 kap 12 §, 20 kap 3, 5–7, 9, 12, 13, 36 §§; ny 4 kap 13 §
Ändring, SFS 1963:152
Omfattning: ändr. 15 kap 8 §, 20 kap 36 §
Ändring, SFS 1963:523
Omfattning: ändr. 4 kap 13 §, 5 kap
Ändring, SFS 1964:324
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §
Ändring, SFS 1966:308
Omfattning: ändr. 6 kap 3 §, 15 kap 14 §
Ändring, SFS 1967:712
Omfattning: nytt 21 kap
Ändring, SFS 1968:164
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §
Ändring, SFS 1968:626
Omfattning: ny 20 kap 13 a §
Ändring, SFS 1969:157
Omfattning: ändr. 4 kap 5, 10 §§, 6 kap 1, 3, 12 §§, 8 kap 7 §, 9 kap 1, 2 §§, 10 kap 1 §, 20 kap 28 §; nya 9 kap 2 a, 3 a §§
Ändring, SFS 1969:257
Omfattning: nuvarande 20 kap 36–40 §§ betecknas 37–41 §§; ändr. 41 §; ny 36 §
Ändring, SFS 1969:617
Omfattning: upph. 1 kap 4 §, 20 kap 3, 4, 13, 13 a §§; ändr. 1 kap 2 §, 3 kap, 8 kap 3, 4, 6 §§, 20 kap 9, 11 §§, rubr. närmast före 20 kap 1 §
Ändring, SFS 1969:673
Omfattning: ändr. 20 kap 19 §
Ändring, SFS 1969:799
Omfattning: ändr. 12 kap 1, 4 §§, 19 kap 3, 8 §§, 20 kap 14, 15 §§
Ändring, SFS 1970:597
Omfattning: ändr. 15 kap 7 §
Förarbeten: prop. 1970:99 med förslag till lag om förenklad aktiehantering, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1970:1LU62, rskr 365
Ändring, SFS 1970:840
Omfattning: upph. 4 kap 8–13 §§, 20 kap 7 §; ändr. 4 kap 1, 3–5 §§, 20 kap 5, 6, 8 §§; ny 4 kap 7 §
Förarbeten: prop. 1970:186 med förslag till lag om ändring i föräldrabalken, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1970:1LU81 och 82, rskr 470
Ändring, SFS 1970:841
Omfattning: upph. övergångsbest. 1–3 p till 1958:640
Förarbeten: prop. 1970:186 med förslag till lag om ändring i föräldrabalken, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1970:1LU81 och 82, rskr 470
Ändring, SFS 1970:922
Omfattning: ändr. 20 kap 36 §
Förarbeten: prop. 1970:185 med förslag till lag om ändring i sjölagen m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1970:1LU72, rskr 403
Ändring, SFS 1970:1000
Omfattning: ändr. 13 kap 7 §, 15 kap 4, 8, 14, 15, 16 §§, 16 kap 7 §
Förarbeten: prop. 1970:145 med förslag till lag om införande av nya jordabalken, m. m. [ pdf |Paragraftecken ], bet. 1970:3LU81, rskr 444
Ändring, SFS 1971:305
Omfattning: ändr. 8 kap 10 §, 21 kap 1–6, 9–12 §§
Ändring, SFS 1971:870
Omfattning: upph. 6 kap 11 §, 7 kap 5 §, 8 kap 2 §; ändr. 11 kap 1 §, 12 kap 1 §; ny 4 kap 8 §
Ändring, SFS 1973:120
Omfattning: ändr. 20 kap 19, 37 §§
Ändring, SFS 1973:350
Omfattning: ändr. 9 kap 3 a §
Förarbeten: prop. 1973:63 angående studiesocialt stöd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:SfU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:240
Ändring, SFS 1973:646
Omfattning: ändr. 6 kap 7, 12 §§, 7 kap 9 §, 11 kap 1 §
Förarbeten: prop. 1973:32 med förslag till lag om ändring i giftermålsbalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:LU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:256
Ändring, SFS 1973:802
Omfattning: upph. 8 kap; ändr. 3 kap 2, 4 §§, 6 kap 6 §, 7 kap 2, 7 §§, 20 kap 6, 11, 28, 38 §§, 21 kap 5 §; nya 3 kap 5, 6 §§
Ändring, SFS 1973:945
Omfattning: ändr. 20 kap. 37 §
Förarbeten: prop. 1973:158, bet. 1973:LU42 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:364
Ändring, SFS 1974:236
Omfattning: upph. 9 kap 3 a §; ändr. 4 kap 1, 5 §§, 6 kap 1, 3, 4, 12 §§, 9 kap 1, 2 §§, 10 kap 1 §
Förarbeten: prop. 1974:44 med förslag till lag om ändring i föräldrabalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:LU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:169
Ändring, SFS 1974:1038
Omfattning: upph. 13 kap 3 §, 15 kap 16 §, 17 kap 7 §, 19 kap 3, 4, 6 §§, 21 kap 14 §; ändr. 9 kap 5 §, 10 kap 1, 8 §§, 11 kap 4, 5, 8 §§, 12 kap 1, 6 §§, 13 kap 1, 4, 8 §§, 14 kap 2, 7, 8, 11 §§, 15 kap 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19 §§, 16 kap 6, 7 §§, 17 kap 1, 2 §§, 18 kap 3, 5, 7, 10, 11 §§, 19 kap 2, 5, 7–16 §§, 20 kap 2, 16–19, 21, 28–30, 33, 35, 37, 38 §§; nya 12 kap 7 §, 19 kap 17, 18 §§, 20 kap 24 a §; omtryck
Förarbeten: prop. 1974:142 med förslag till lag om ändring i föräldrabalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:LU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:404
Ändring, SFS 1976:612
Rubrik: Lag (1976:612) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1–3 kap, 4 kap 5, 8 §§, 6 kap, 7 kap 2, 4, 7, 8, 10 §§, 11 kap 1, 2 §§, 12 kap 1 §, 15 kap 7 §, 20 kap, 21 kap 12 §, rubr. till 1–3, 20 kap; nya 4 kap 9–11 §§, 7 kap 11–14 §§, 10 kap 9–17 §§, 11 kap 12–17 §§, 18 kap 12, 13 §§, 21 kap 14 §; omtryck
Ändring, SFS 1976:1118
Rubrik: Lag (1976:1118) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: nuvarande 18 kap 13 § betecknas 18 kap 14 §; ändr. 18 kap 1 §, 20 kap 11 §; ny 18 kap 13 §
Förarbeten: prop. 1976/77:32 om ändring i ärvdabalken, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:LU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:65
Ändring, SFS 1977:202
Rubrik: Lag (1977:202) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 15, 16 §§
Förarbeten: prop. 1976/77:1 om minskad statlig detaljreglering av kommunerna m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:KU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:148
Ändring, SFS 1977:658
Rubrik: Lag (1977:658) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 9 kap 2 a §
Ändring, SFS 1977:1052
Rubrik: Lag (1977:1052) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 10 kap 15 §
Förarbeten: bet. 1977/78:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:52
Ändring, SFS 1978:853
Rubrik: Lag (1978:853) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 7–9, 12 §§, 7 kap, 15 kap 12 §, 20 kap 9, 11 §§; ny 6 kap 10 a §; omtryck
Förarbeten: prop. 1978/79:12 om underhåll till barn och frånskilda, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:99
Ändring, SFS 1979:122
Rubrik: Lag (1979:122) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 3 §
Förarbeten: prop. 1978/79:67 om förbud mot aga [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:LU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:190
Ändring, SFS 1979:241
Rubrik: Lag (1979:241) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 21 kap 11 §
Ändring, SFS 1979:339
Rubrik: Lag (1979:339) om ändring i lagen (1978:853) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: nuvarande 7 kap 17 § betecknas 18 §; ändr. 7 kap 16 §, nya 18 §; ny 7 kap 17 §
Förarbeten: prop. 1978/79:193 om ersättning för utbetalda underhållsbidrag [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:LU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:341
Ändring, SFS 1979:1066
Rubrik: Lag (1979:1066) om ändring i lagen (1978:853) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Förarbeten: prop. 1979/80:63 om ändring i föräldrabalken [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:98
Ändring, SFS 1980:159
Rubrik: Lag (1980:159) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 20 kap 10 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1981:26
Rubrik: Lag (1981:26) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, rubr. till 2 kap, 2 kap 1–9 §§, 3 kap 5–8, 11, 12 §§, 4 kap 6, 10 §§, 6 kap 9, 10, 10 a §§, 7 kap 7, 11, 14 §§, 11 kap 17 §, 20 kap 9 §, 21 kap 2, 5, 8, 9 §§
Förarbeten: prop. 1979/80:1 om socialtjänsten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1981:363
Rubrik: Lag (1981:363) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 5, 6 §§; ny 4 kap 5 a §
Förarbeten: prop. 1980/81:112 om samtycke och tillstånd till adoption [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:255
Ändring, SFS 1981:781
Rubrik: Lag (1981:781) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 21 kap 11 §
Ändring, SFS 1981:1190
Rubrik: Lag (1981:1190) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 12, 19 §§
Ändring, SFS 1981:1336
Rubrik: Lag (1981:1336) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 16 kap 8 §
Ändring, SFS 1982:1259
Rubrik: Lag (1982:1259) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 4 §
Förarbeten: prop. 1982/83:62 om ändring i föräldrabalken [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:LU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:124
Ändring, SFS 1983:47
Rubrik: Lag (1983:47) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap, 11 kap 8, 17 §§, 13 kap 8 §, 21 kap 7 §
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1981/82:168 om vårdnad och umgänge m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:131
Ändring, SFS 1983:397
Rubrik: Lag (1983:397) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §, 7 kap 7 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1983:484
Rubrik: Lag (1983:484) om ändring i lagen (1983:47) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: 6 kap 21 § betecknas 6 kap 22 §; upph. 21 kap 7 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1983:485
Rubrik: Lag (1983:485) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 11 §, 21 kap; ny 6 kap 21 §; omtryck
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:654
Rubrik: Lag (1984:654) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 8 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:128 med förslag till lag om företagshypotek m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:LU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:413
Ändring, SFS 1984:1139
Rubrik: Lag (1984:1139) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ny 1 kap 6 §
Ikraft: 1985‑03‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:2 om artificiella inseminationer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:LU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:99
Ändring, SFS 1985:358
Rubrik: Lag (1985:358) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ny 7 kap 19 §
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:368
Rubrik: Lag (1985:368) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2, 9 §§, 3 kap 3 §, rubr. närmast före 3 kap 1 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:124 om internationella faderskapsfrågor m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:LU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:324
Ändring, SFS 1985:941
Rubrik: Lag (1985:941) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 14 kap 9 §, 16 kap 5 §, 19 kap 8 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:7 om utlänningars rättsliga ställning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:LU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:33
Ändring, SFS 1986:1143
Rubrik: Lag (1986:1143) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 19 kap 12 §; ändr. 19 kap 13 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:631
Rubrik: Lag (1987:631) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 7 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:12 om ny banklagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:NU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:356
Ändring, SFS 1987:790
Rubrik: Lag (1987:790) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 2 §§, 6 kap 20 §, 7 kap 15 §, 14 kap 7 §, 15 kap 12 §, 16 kap 8 §, 20 kap 1 §; ny 14 kap 6 a §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:712
Rubrik: Lag (1988:712) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ny 1 kap 7 §
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:160 om befruktning utanför kroppen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:SoU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:383
Ändring, SFS 1988:1251
Rubrik: Lag (1988:1251) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 4 kap 2 §, 10, 18 kap; nuvarande 11 kap 1–17 §§ betecknas 10 kap 2–18 §§; ändr. 3 kap 4 §, 4 kap 5 a §, de nya 10 kap 2–18 §§, 12 kap 2–6 §§, 13 kap 2–10 §§, 14 kap 1 §, 16 kap 2, 5 §§, 17 kap 7 §, 19 kap 8, 17 §§, 20 kap 1, 2, 5, 8, 11 §§, rubr. till 10–17 kap; nya 10 kap 1 §, 15 kap 20–22 §§, 16 kap 15 §, 20 kap 2 a–c §§, 11 kap
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1394
Rubrik: Lag (1988:1394) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 8 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1989:354
Rubrik: Lag (1989:354) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 12 §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:78 om högsta domstolen och rättsbildningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:260
Ändring, SFS 1989:839
Rubrik: Lag (1989:839) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 1, 8, 11 §§
Ikraft: 1989‑12‑08
Förarbeten: prop. 1988/89:152 om kontobaserat aktiesystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:LU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:22
Ändring, SFS 1989:844
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1989:839
Ändring, SFS 1990:54
Rubrik: Lag (1990:54) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 21 kap 7 §
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:28, bet. 1989/90:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1990:444
Rubrik: Lag (1990:444) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 20 kap 9 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:71 om några processrättsliga frågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1990:1526
Rubrik: Lag (1990:1526) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1 kap 2–4 §§, 2 kap 5 §, 3 kap 1, 3 §§, 6 kap 4–6, 10, 15, 18–20 §§; ny 6 kap 6 a §; omtryck
Ikraft: 1991‑03‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:8 om vårdnad och umgänge [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:LU13, rskr 1990/91:53
Ändring, SFS 1991:201
Rubrik: Lag (1991:201) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 1, 8 §§
Förarbeten: prop. 1990/91:106 om kontobaserat penningmarknadssystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:LU33, rskr 1990/91:241
Ändring, SFS 1991:487
Rubrik: Lag (1991:487) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 4 kap 6, 10 §§, 6 kap 4, 16 §§, 19 kap 8 §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1546
Rubrik: Lag (1991:1546) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 3, 5, 5 a §§, 11 kap 4 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:194 om förverkande av rätt att ta arv, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42
Ändring, SFS 1991:1649
Rubrik: Lag (1991:1649) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 11 kap 16 §, 19 kap 15, 16 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:1311
Omfattning: upph. 1991:201
Ändring, SFS 1992:1621
Rubrik: Lag (1992:1621) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 4 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:213
Rubrik: Lag (1993:213) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 15 §
Ikraft: 1993‑06‑01
Ändring, SFS 1993:1432
Rubrik: Lag (1993:1432) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1621
Ändring, SFS 1994:245
Rubrik: Lag (1994:245) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 22 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1433
Rubrik: Lag (1994:1433) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 10 kap 12 §, 11 kap 27 §, 12, 17 kap, 19 kap 17 §, 20 kap 5 §; nuvarande 11 kap 28 §, 19 kap 18 § betecknas 11 kap 27 §, 19 kap 17 §; ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 3, 7, 9 §§, 3 kap 5 §, 4 kap 5 a, 10 §§, 6 kap 2, 3, 7, 8, 9, 10 , 17, 21 §§, 7 kap 2 §, 9 kap 1, 4, 5 §§, 10 kap 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 18 §§, 11 kap 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13–26 §§, 13, 14, 15, 16 kap, 19 kap 5, 9, 10, 14 §§, den nya 17 §; 20 kap 2, 2 a, 3, 4, 6, 8 §§, 21 kap 8 §, rubr. till 13, 14, 15, 16 kap; nya 6 kap 10 a, 10 b, 10 c §§, 11 kap 3 a §, 12 kap
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1621
Rubrik: Lag (1994:1621) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 7, 8 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1963
Rubrik: Lag (1994:1963) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 9 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:974
Rubrik: Föräldrabalken (1995:974)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1995:1242
Rubrik: Lag (1995:1242) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 6, 10 §§, 6 kap 15, 19 §§; ny 6 kap 10 d §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1362
Rubrik: Lag (1995:1362) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 14 §, 20 kap 11 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:244
Rubrik: Lag (1996:244) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 1 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:766
Rubrik: Lag (1996:766) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 9 §
Ikraft: 1996‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1031
Rubrik: Lag (1996:1031) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 7 kap 11 §; ändr. 7 kap 2, 14 §§; ny 7 kap 2 a §
Ikraft: 1997‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:353
Rubrik: Lag (1997:353) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 11 kap 25 §, 16 kap 2 §
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:458
Rubrik: Lag (1997:458) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 5 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1997:990
Rubrik: Lag (1997:990) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 16 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:272
Rubrik: Lag (1998:272) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 5 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:319
Rubrik: Lag (1998:319) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 6 kap 6 a, 10 d §§; ändr. 6 kap 5, 6, 7, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§, 7 kap 4, 12 §§, 14 kap 5 §, 20 kap 1 §, 21 kap 1, 3, 6 §§, rubr. till 6 kap, 6 kap 16 §, 21 kap, 21 kap 1 §; nya 6 kap 2 a, 2 b, 14 a, 15 a, 15 b, 17 a, 17 b §§, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:366
Rubrik: Lag (1998:366) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ny 20 kap 9 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:713
Rubrik: Lag (1998:713) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 16, 17 b §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1483
Rubrik: Lag (1998:1483) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 19 §, 14 kap 21 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:806
Rubrik: Lag (1999:806) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 17 b §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:119 Socialförsäkringens personkrets (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SfU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:12
Ändring, SFS 1999:1080
Rubrik: Lag (1999:1080) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 13 §, 14 kap 14 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2000:174
Rubrik: Lag (2000:174) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 17, 20 §§, 7 kap 15 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2001:456
Rubrik: Lag (2001:456) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 14, 17 a, 18 §§, 21 kap 9, 10 §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SoU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2001:1136
Rubrik: Lag (2001:1136) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:251
Rubrik: Lag (2002:251) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §, rubr. närmast före 1 kap; ny 1 kap 8 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SoU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:227
Ändring, SFS 2003:645
Rubrik: Lag (2003:645) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 4, 16, 17 b §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:49
Rubrik: Lag (2004:49) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 5 §, 14 kap 5 §
Ikraft: 2004‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:FiU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:300
Rubrik: Lag (2004:300) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 5 §, 14 kap 5 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:422
Rubrik: Lag (2004:422) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 7, 8, 19 §§, 14 kap 7, 8, 21 §§, 16 kap 11 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:764
Rubrik: Lag (2004:764) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2003/04:131 Internationella adoptionsfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:SoU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:10
Ändring, SFS 2004:797
Rubrik: Lag (2004:797) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 16, 17 b §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:430
Rubrik: Lag (2005:430) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 13, 17 §§, 11 kap 1, 25 §§, 16 kap 2 §; ny 6 kap 8 a §
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:434
Rubrik: Lag (2005:434) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 5, 6, 8 §§, 2 kap 9 §, 6 kap 4, 10 a §§, 20 kap 1 §; nya 1 kap 9 §, 2 kap 8 a §, 3 kap 14 §, 7 kap 20 §, rubr. närmast före 3 kap 14 §
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:464
Rubrik: Lag (2005:464) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 2006‑02‑01
Ändring, SFS 2005:685
Rubrik: Lag (2005:685) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: utgår genom 2008:651
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2006:352
Rubrik: Lag (2006:352) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1 kap 5, 9 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:458
Rubrik: Lag (2006:458) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 6 kap 2 b §; ändr. 6 kap 2 a, 4, 5, 6, 8, 10, 10 b, 14 a, 15, 15 a, 17 a, 19, 20, 21 §§, 20 kap 11 §, 21 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 §§; ny 6 kap 18 a §
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:557
Rubrik: Lag (2006:557) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 20 kap 9 §; ändr. 10 kap 13 §, 11 kap 25 §, 12 kap 16 §, 16 kap 2 §, 19 kap 2, 16 §§
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:529
Rubrik: Lag (2007:529) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 19 §, 14 kap 21 §
Ikraft: 2007‑11‑01
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:685) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2005:685
Ändring, SFS 2008:646
Rubrik: Lag (2008:646) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 21 kap 16 §
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2008:651
Rubrik: Lag (2008:651) om ändring i lagen (2005:685) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 2005:685 utgår (jfr 2008:787)
Ändring, SFS 2008:910
Rubrik: Lag (2008:910) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 14 kap 9 §; ändr. 12 kap 10, 15 §§, 13 kap 7, 9, 12, 19 §§, 14 kap 4, 7, 8, 10, 13, 21 §§, 16 kap 10, 11 §§, 19 kap 17 §; nya 9 kap 8 §, 16 kap 10 a §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:254
Rubrik: Lag (2009:254) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 9 §§
Ikraft: 2009‑05‑01
Förarbeten: bet. 2008/09:CU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:208 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2009:404
Rubrik: Lag (2009:404) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 17 a, 19 §§
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:775
Rubrik: Lag (2009:775) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 16 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:740
Rubrik: Lag (2010:740) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ny 6 kap. 15 c §
Ikraft: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 2010:862
Rubrik: Lag (2010:862) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 11 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1203
Rubrik: Lag (2010:1203) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 a, 3 §§, 12 kap. 16 §, 13 kap. 2, 9 §§, 16 kap. 11 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1204
Rubrik: Lag (2010:1204) om ändring i lagen (2010:862) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 11 § i 2010:862
Ändring, SFS 2011:454
Rubrik: Lag (2011:454) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap. 5 §, 14 kap. 5 §
Ikraft: 2011‑11‑01
Ändring, SFS 2012:77
Rubrik: Lag (2012:77) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ny 19 kap. 18 §
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2012:131
Rubrik: Lag (2012:131) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ny 6 kap. 13 a §
Ikraft: 2012‑05‑01
Ändring, SFS 2012:319
Rubrik: Lag (2012:319) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 4 §
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2012:779
Rubrik: Lag (2012:779) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 13 a §
Ikraft: 2013‑01‑01
Förarbeten: bet. 2012/13:SoU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:51 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2013:562
Rubrik: Lag (2013:562) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap. 5, 19 §§, 14 kap. 5, 21 §§, 16 kap. 10 a §
Ikraft: 2013‑07‑22
Ändring, SFS 2014:323
Rubrik: Lag (2014:323) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 11 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:377
Rubrik: Lag (2014:377) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 10 kap. 4 §; ändr. 1 kap. 4 §, 6 kap. 2 §, 12 kap. 7 §
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:603
Rubrik: Lag (2014:603) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 21 kap. 3, 4, 10 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:886
Rubrik: Lag (2014:886) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: nuvarande 19 kap. 18 § betecknas 19 kap. 20 §; ändr. 11 kap. 12, 16, 19 §§, 14 kap. 24 §, nya 19 kap. 20 §; nya 11 kap. 17 a, 19 a, 19 b §§, 14 kap. 25 §, 19 kap. 18, 19 §§
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:17
Rubrik: Lag (2016:17) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 7, 9 §§
Ikraft: 2016‑04‑01
Ändring, SFS 2016:43
Rubrik: Lag (2016:43) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 13 kap. 19 §, 14 kap. 21 §, 16 kap. 10 a §
Ikraft: 2016‑03‑01
Ändring, SFS 2017:32
Rubrik: Lag (2017:32) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 13 a §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2017:311
Rubrik: Lag (2017:311) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 15, 16, 19 b §§, 12 kap. 2 §; nytt 17 kap.
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2017:727
Rubrik: Lag (2017:727) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 15, 16 §§
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2018:412
Rubrik: Lag (2018:412) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 8 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:777
Rubrik: Lag (2018:777) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 13 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1279
Rubrik: Lag (2018:1279) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 1 kap. 6 §; ändr. 1 kap. 3, 5, 8, 9 §§; nya 1 kap. 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 1 kap.1, 3, 7, 8, 9, 10, 15 §§
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1288
Rubrik: Lag (2018:1288) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: upph. 4 kap; ändr. 2 kap. 7 § och 7 kap. 7 §; nytt 4 kap.
Ikraft: 2018‑09‑01
Ändring, SFS 2019:838
Rubrik: Lag (2019:838) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 16 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:1027
Rubrik: Lag (2020:1027) om ändring i föräldrabalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 8 §, 16 kap. 10 a §
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman