Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

» Läs lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:764 :
prop. 1995/96:5, 1995/96:115, bet. 1995/96:LU11 Lag om företagsrekonstruktion, m.m., rskr. 1995/96:279

Förarbeten till lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion och ändringar i lagen

Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1996‑09‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:5, 1995/96:115, bet. 1995/96:LU11 Lag om företagsrekonstruktion, m.m., rskr. 1995/96:279
Ändring, SFS 1997:471
Rubrik: Lag (1997:471) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1998:1496
Rubrik: Lag (1998:1496) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2003:549
Rubrik: Lag (2003:549) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 8, 14, 16 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2005:198
Rubrik: Lag (2005:198) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 2 kap 20, 21 §§
Ikraft: 2005‑05‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:30 Finansiella säkerheter (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:FiU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:190, EGTL168/2002 s43
CELEX-nr: 32002L0047 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:245
Rubrik: Lag (2005:245) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 3 kap 27 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:1053
Rubrik: Lag (2005:1053) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:723
Rubrik: Lag (2006:723) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2008:997
Rubrik: Lag (2008:997) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 8, 14, 16 §§
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1967
Rubrik: Lag (2010:1967) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:2059
Rubrik: Lag (2010:2059) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:730
Rubrik: Lag (2011:730 ) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 2 kap. 20 §
Ikraft: 2011‑06‑30 överg.best.
CELEX-nr: 32002L0047 [ pdf ], 32009L0044 [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:867
Rubrik: Lag (2015:867) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ny 1 kap. 4 §
Ikraft: 2016‑04‑01
Ändring, SFS 2015:878
Rubrik: Förordning (2015:878) om ikraftträdande av lagen (2015:867) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2015:867
Ändring, SFS 2015:1027
Rubrik: Lag (2015:1027) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2016‑02‑01
Ändring, SFS 2016:50
Rubrik: Lag (2016:50) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2016‑03‑01
Ändring, SFS 2017:481
Rubrik: Lag (2017:481) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2017‑06‑26
Ändring, SFS 2019:251
Rubrik: Lag (2019:251) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: nya 4 kap. 15 §, rubr. närmast före 4 kap. 15 §
Ikraft: 2019‑06‑01
Ändring, SFS 2019:750
Rubrik: Lag (2019:750) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2019‑12‑15
Ändring, SFS 2019:896
Rubrik: Lag (2019:896) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman