Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:760) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:760) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige

» Läs lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:760 :
prop. 1995/96:173 Förstärkt tillsyn över finansiella företag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU23 Förstärkt tillsyn över finansiella företag, rskr. 1995/96:285

Förarbeten till lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige och ändringar i lagen

Lag (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige
Departement: Finansdepartementet FÖ
Förarbeten: rskr 1950:133
Upphävd: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1957:222
Omfattning: ändr. 26 §
Ändring, SFS 1965:168
Omfattning: ändr. 1, 2, 5–7, 9, 11, 16, 24, 25, 27, 30, 34–38 §§, rubr. närmast före 6 §; nya 9 a, 15 a, 24 a §§
Ändring, SFS 1966:56
Omfattning: ändr. 13 §
Ändring, SFS 1971:596
Omfattning: ändr. 33 §
Ändring, SFS 1975:696
Omfattning: upph. 37 §
Ändring, SFS 1977:690
Rubrik: Lag (1977:690) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket
Omfattning: ändr. 1, 6–9, 20, 22, 24–29, 33, 38, 40 §§
Ändring, SFS 1980:172
Rubrik: Lag (1980:172) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket
Omfattning: ändr. 24 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1982:725
Rubrik: Lag (1982:725) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket
Omfattning: ändr. 25 §
Förarbeten: prop. 1981/82:180 om försäkringsrörelselag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:NU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:385
Ändring, SFS 1982:1083
Rubrik: Lag (1982:1083) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1–6, 9–29, 32, 33, 35, 36 §§; nya 22 a, 25 a §§
Ändring, SFS 1982:1152
Rubrik: Lag (1982:1152) om upphävande av lagen (1982:725) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket
Omfattning: upph. 1982:725
Ändring, SFS 1984:1116
Rubrik: Lag (1984:1116) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige
Omfattning: upph. 34 §; ändr. 1, 2, 6, 7, 10, 13, 15–16, 25, 25 a, 27, 28, 35 §§; nya 5 a, 25 b §§
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:77 om koncession för försäkringsrörelse [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:NU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:111
Ändring, SFS 1986:405
Rubrik: Lag (1986:405) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:162 om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1985/86:31, rskr 1985/86:322
Ändring, SFS 1987:632
Rubrik: Lag (1987:632) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:12 om ny banklagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:NU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:356
Ändring, SFS 1988:1307
Rubrik: Lag (1988:1307) om ändring i lagen(1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:1082
Rubrik: Lag (1989:1082) om ändring i lagen(1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige
Omfattning: ändr. 2, 6, 10, 12, 13, 15, 15 a, 16, 25 b, 28, 32 §§; omtryck
Ikraft: 1990‑02‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:34 om ändringar i försäkringsrörelselagen, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:NU14, rskr 1989/90:93
Ändring, SFS 1990:813
Rubrik: Lag (1990:813) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 1990‑08‑01
Förarbeten: 1989/90:NU22, rskr 1989/90:353
Ändring, SFS 1991:270
Rubrik: Lag (1991:270) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:164
Rubrik: Lag (1992:164) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1305
Rubrik: Lag (1993:1305) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige
Omfattning: ändr. 1, 1 a, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 a, 10, 13, 15, 15 a, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22 a, 23, 24, 25, 25 a, 25 b, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 38, 40 §§; nya 2 a, 13 a, 16 a, 23 a §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 373L0239 [ pdf ] 384L0641 [ pdf ] 388L0357 [ pdf ] 379L0267 [ pdf ] 390L0619 [ pdf ] 377L0092 [ pdf ]
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1993:1305
Ändring, SFS 1995:10
Rubrik: Lag (1995:10) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige
Omfattning: ändr. 25 a §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:781
Rubrik: Lag (1995:781) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige
Omfattning: upph. 13 a, 36, 38 §§, rubr. närmast före 38 §; ändr. 1, 2, 2 a, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 24 a, 25, 29 §§; nya 12 a, 29 a, 29 b, 29 c §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1994/95:184 Genomförande av EG:s tredje skade- respektive livförsäkringsdirektiv (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:NU24, rskr. 1994/95:392, EGTL205/91 s48, s2, EGTL228/92 s1, EGTL360/92 s1
CELEX-nr: 391L0371 [ pdf ] 391D0370 392L0049 [ pdf ] 392L0096 [ pdf ]
Ändring, SFS 1995:1568
Rubrik: Lag (1995:1568) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige
Omfattning: ändr. 10, 13, 28 §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91
Ändring, SFS 1995:1578
Rubrik: Lag (1995:1578) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att bedriva försäkringsrörelse i Sverige
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 1996‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:74 Ökad bankkonkurrens (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1996:760
Rubrik: Lag (1996:760) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1998:114
Rubrik: Lag (1998:114) om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige
Omfattning: ändr. 25 §; ny 29 d §
Ikraft: 1998‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:293
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman