Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:759) om ändring i lagen (1996:38) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:759) om ändring i lagen (1996:38) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Förarbeten till SFS 1996:759 :
prop. 1995/96:173 Förstärkt tillsyn över finansiella företag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU23 Förstärkt tillsyn över finansiella företag, rskr. 1995/96:285, EGTL168/95 s7 CELEX-nr: 395L0026 [ pdf ]

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman