Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:758) om ändring i lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:758) om ändring i lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank

» Läs lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:758 :
prop. 1995/96:173 Förstärkt tillsyn över finansiella företag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU23 Förstärkt tillsyn över finansiella företag, rskr. 1995/96:285, EGTL168/95 s7 CELEX-nr: 395L0026 [ pdf ]

Förarbeten till lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank och ändringar i lagen

Lag (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank
Departement: Finansdepartementet BE
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2011‑11‑01
Ändring, SFS 1994:1536
Rubrik: Förordning (1994:1536) om ikraftträdande av lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1994:2021
Rubrik: Lag (1994:2021) om ändring i lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank
Omfattning: ändr. 12 §
Förarbeten: bet. 1994/95:NU12, rskr. 1994/95:164
Ändring, SFS 1995:1565
Rubrik: Lag (1995:1565) om ändring i lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1996‑03‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91
Ändring, SFS 1996:84
Rubrik: Lag (1996:84) om ändring i lagen (1995:1565) om ändring i lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1995:1565
Förarbeten: bet. 1995/96:LU17, rskr. 1995/96:152
Ändring, SFS 1996:758
Rubrik: Lag (1996:758) om ändring i lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 1996‑07‑01
CELEX-nr: 395L0026 [ pdf ]
Ändring, SFS 1997:469
Rubrik: Lag (1997:469) om ändring i lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank
Omfattning: ändr. 1, 8, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 1997‑07‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97:214
Ändring, SFS 2011:453
Rubrik: Lag (2011:453) om upphävande av lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman