Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:756) om ändring i lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:756) om ändring i lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa

» Läs lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:756 :
prop. 1995/96:173 Förstärkt tillsyn över finansiella företag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU23 Förstärkt tillsyn över finansiella företag, rskr. 1995/96:285, EGTL168/95 s7 CELEX-nr: 395L0026 [ pdf ]

Förarbeten till lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och ändringar i lagen

Lag (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
Departement: Finansdepartementet BE
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:119 om ombildning av Stadshypotek, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:NU32, rskr 1991/92:323
Upphävd: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1123
Rubrik: Förordning (1992:1123) om ikraftträdande av lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1992:1630
Rubrik: Lag (1992:1630) om ändring i lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
Omfattning: ändr. 2 p övergångsbest.
Ändring, SFS 1994:1610
Rubrik: Lag (1994:1610) om ändring i lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1996:756
Rubrik: Lag (1996:756) om ändring i lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 1996‑07‑01
CELEX-nr: 395L0026 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:1115
Rubrik: Lag (1996:1115) om ändring i lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 8 §§; ny 1 a §
Ikraft: 1996‑12‑10
Förarbeten: prop. 1996/97:40, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1999:1274
Rubrik: Lag (1999:1274) om ändring i lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
Omfattning: upph. 1 a §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2003:836
Rubrik: Lag (2003:836) om upphävande av lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman