Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:754) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:754) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

» Läs lagen (1972:262) om understödsföreningar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:754 :
prop. 1995/96:173 Förstärkt tillsyn över finansiella företag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU23 Förstärkt tillsyn över finansiella företag, rskr. 1995/96:285, EGTL168/95 s7 CELEX-nr: 395L0026 [ pdf ]

Förarbeten till lagen (1972:262) om understödsföreningar och ändringar i lagen

Lag (1972:262) om understödsföreningar
Departement: Finansdepartementet FÖ
Förarbeten: prop. 1972:69 med förslag till lag om understödsföreningar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 29, rskr 215
Upphävd: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 1973:228
Omfattning: ändr. 32 §
Förarbeten: prop. 1973:26 angående ny ordning för auktorisation av revisorer m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:NU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:109
Ändring, SFS 1974:171
Omfattning: ändr. 12, 65 §§
Förarbeten: prop. 1974:4 med förslag till ny firmalag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:LU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:56
Ändring, SFS 1976:149
Rubrik: Lag (1976:149) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 2, 24, 68, 73, 75 §§
Ändring, SFS 1976:289
Rubrik: Förordning (1976:289) om ikraftträdande av lagen (1976:149) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1976:149
Ändring, SFS 1979:1054
Rubrik: Lag (1979:1054) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 6, 24, 25 §§
Förarbeten: prop. 1978/79:165 om den svenska kapitalmarknaden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1979/80:10, rskr 1979/80:62
Ändring, SFS 1980:1108
Rubrik: Lag (1980:1108) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 29–31, 51, 67 §§
Ändring, SFS 1981:836
Rubrik: Lag (1981:836) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 82 §
Ändring, SFS 1982:726
Rubrik: Lag (1982:726) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ny 74 a §
Förarbeten: prop. 1981/82:180 om försäkringsrörelselag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:NU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:385
Ändring, SFS 1982:1082
Rubrik: Lag (1982:1082) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 24, 26, 73, 74, 76 §§
Ändring, SFS 1982:1153
Rubrik: Lag (1982:1153) om upphävande av lagen (1982:726) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: upph. 1982:726
Ändring, SFS 1987:625
Rubrik: Lag (1987:625) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 12, 24 §§
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:12 om ny banklagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:NU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:356
Ändring, SFS 1987:690
Rubrik: Lag (1987:690) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 64 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:90 om ny konkurslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1987:1254
Rubrik: Lag (1987:1254) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 11, 14, 27 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:1325
Rubrik: Lag (1988:1325) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1992:1624
Rubrik: Lag (1992:1624) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 6, 7, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 56, 58, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1639
Rubrik: Förordning (1992:1639) om ikraftträdande av lagen (1992:1624) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ikrafttr. av SFS vissa delar av 1992:1624
Ändring, SFS 1993:178
Rubrik: Lag (1993:178) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 6 §
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS vissa delar av 1992:1624
Ändring, SFS 1995:25
Rubrik: Lag (1995:25) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 75 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:784
Rubrik: Lag (1995:784) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 24, 25 §§; ny 24 a §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1582
Rubrik: Lag (1995:1582) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:74 Ökad bankkonkurrens (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1996:754
Rubrik: Lag (1996:754) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ny 12 a, 32 a §§
Ikraft: 1996‑07‑01
CELEX-nr: 395L0026 [ pdf ]
Ändring, SFS 1997:467
Rubrik: Lag (1997:467) om ändring i lagen (1992:1624) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 2 p övergångsbest. till 1992:1624
Ikraft: 1997‑07‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97:214
Ändring, SFS 1999:227
Rubrik: Lag (1999:227) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 68, 75 §§
Ikraft: 1999‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:186, bet. 1998/99:FiU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:130
Ändring, SFS 1999:1086
Rubrik: Lag (1999:1086) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: upph. 30 §; ändr. 29, 51, 67, 74 §§, rubr. närmast före 29, 76 §§; nya 31 a, 53 a, 53 b, 76 a §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1125
Rubrik: Lag (1999:1125) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: upph. 25 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:36
Rubrik: Lag (2000:36) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 11, 37 §§
Ikraft: 2000‑03‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:23 Redovisning och aktiekapital i euro (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:624
Rubrik: Lag (2000:624) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: nya 26 a, 26 b, 26 c, 26 d, 26 e, 26 f, 26 g, 26 h §§, 71 a §, rubr. närmast före 26 a, 26 c, 26 d, 26 e, 26 f, 26 g, 26 h §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:99 Gruppbaserade försäkringsrörelseregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:FiU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rksr. 1999/2000:205, EGTL330/1998
CELEX-nr: 31998L0078 [ pdf ]
Ändring, SFS 2003:837
Rubrik: Lag (2003:837) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:51
Rubrik: Lag (2004:51) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2004‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:FiU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2005:111
Rubrik: Lag (2005:111) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 82 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:LU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:160
Ändring, SFS 2005:1122
Rubrik: Lag (2005:1122) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: nuvarande 26 d, 26 e, 26 f, 26 g, 26 h §§ betecknas 26 e, 26 f, 26 g, 26 h, 26 i §§, rubr. närmast före 26, d, 26 e, 26 f, 26 g, 26 h §§ sätts närmast före de nya 26 e, 26 f, 26 g, 26 h, 26 i §§; ändr. 7, 11, 26, den nya 26 e, 67, 71, 75 §§, rubr. närmast före 27 §; nya 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 20 a, 22 a, 24 b, 24 c, 25, 26 d, 27 a, 28 a, 68 a, 71 b §§, rubr. närmast före 14 a, 20 a, 26 d §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32003L0041 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:532
Rubrik: Lag (2006:532) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 26 a, 26 b, 26 d §§; nya 26 j, 26 k, 26 l §§, rubr närmast före 26 j, 26 k, 26 l §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Förarbeten: prop. 2005/06:45 Finansiella konglomerat (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:FiU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:317 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL035/2003 s1, EUTL079/2005 s9
CELEX-nr: 32002L0087 [ pdf ], 32005L0001 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:599
Rubrik: Lag (2006:599) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 1, 27 §§; nya 83–115 §§, rubr. närmast före 83, 85, 86, 92, 94, 99, 104, 105, 106, 109 §§
Ikraft: 2006‑08‑18
Förarbeten: prop. 2005/06:150 Europakooperativ (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:LU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:277 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32003R1435 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:143
Rubrik: Lag (2007:143) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ny 20 b §, rubr. närmast före 20 b §
Ikraft: 2007‑05‑01
Ändring, SFS 2007:1463
Rubrik: Lag (2007:1463) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 14 b, 26 a, 26 f, 26 i, 71 a, 99 §§
Ikraft: 2008‑03‑01
Ändring, SFS 2009:350
Rubrik: Lag (2009:350) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 26 c §
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2009:412
Rubrik: Lag (2009:412) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 20 b §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:784
Rubrik: Lag (2009:784) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 75 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:1214
Rubrik: Lag (2010:1214) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1500
Rubrik: Lag (2010:1500) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 73, 75 §§; ny 25 a §
Ikraft: 2011‑01‑01
CELEX-nr: 32009L0138 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1523
Rubrik: Lag (2010:1523) om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
Omfattning: ändr. 107 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:2044
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman