Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:752) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:752) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

» Läs lagen (1991:981) om värdepappersrörelse (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:752 :
prop. 1995/96:173 Förstärkt tillsyn över finansiella företag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU23 Förstärkt tillsyn över finansiella företag, rskr. 1995/96:285, EGTL168/95 s7 CELEX-nr: 395L0026 [ pdf ]

Förarbeten till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse och ändringar i lagen

Lag (1991:981) om värdepappersrörelse
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 1991‑08‑01 överg.best.
Upphävd: 2007‑11‑01
Ändring, SFS 1992:162
Rubrik: Lag (1992:162) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:559
Rubrik: Lag (1992:559) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 8 §§, 4 kap 5 §, rubr. närmast före 3 kap 8 §; nya 1 kap 3 a, 7 a §§, rubr. närmast före 1 kap 7 a §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:113 om börslagstiftning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:NU26, rskr 1991/92:321
Ändring, SFS 1992:1620
Rubrik: Lag (1992:1620) om ändring i lagen (1992:559) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 3 a § i 1992:559, ikrafttr.best. till 1992:559
Ändring, SFS 1993:546
Rubrik: Lag (1993:546) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ny 3 kap 7 a §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:937
Rubrik: Lag (1993:937) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:187 om individuellt pensionssparande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1 kap 3 a § första och andra styckena i 1992:1620
Ändring, SFS 1994:806
Rubrik: Lag (1994:806) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 4 kap 5 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1943
Rubrik: Lag (1994:1943) om ändring i lagen (1994:806) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 4 kap 5 § i 1994:806
Ändring, SFS 1994:2015
Rubrik: Lag (1994:2015) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: upph. 3 kap 7 §, 5 kap 2, 3, 4 §§; nuvarande 3 kap 7 a §, 5 kap 5 § betecknas 3 kap 7 §, 5 kap 2 §; ändr. 1 kap 1, 2, 3, 3 a, 6, 7, 7 a, 8, 9, 10 §§, 2 kap 1, 2, 4, 5, 7 §§, 3 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§, 4 kap 1, 2, 3 §§, 5 kap 1 §, den nya 2 §, 6 kap 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 2 kap 7 §; nya 1 kap 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 6 a, 6 b §§, 2 kap 8 §, 3 kap 1 a §, 6 kap 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 6 a, 6 b, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 9 a §§, 7 kap 2 §, rubr. närmast före 2 kap 8 §, 6 kap 3 a, 6 a, 8 b §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:2020
Rubrik: Lag (1994:2020) om ändring i lagen (1994:806) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 3 kap 6 § i 1994:806
Ändring, SFS 1995:86
Rubrik: Lag (1995:86) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:541
Rubrik: Lag (1994:541) om ändring i lagen (1994:2015) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap 4 § i 1994:2015
Ändring, SFS 1995:757
Rubrik: Lag (1995:757) om ändring i lagen (1994:2015) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1994:2015
Ändring, SFS 1995:1563
Rubrik: Lag (1995:1563) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §, 6 kap 2 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91
Ändring, SFS 1995:1590
Rubrik: Lag (1995:1590) om ändring i lagen (1994:2015) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 2 § i 1994:2015
Förarbeten: prop. 1995/96:74 Ökad bankkonkurrens (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1995:1597
Rubrik: Lag (1995:1597) om ändring i lagen (1994:2015) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 6 a §, 3 kap 4 §, 6 kap 8 d, 9 §§ i 1994:2015
Förarbeten: prop. 1995/96:60 Insättningsgaranti (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU7, rskr. 1995/96:83
Ändring, SFS 1996:752
Rubrik: Lag (1996:752) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: nuvarande 6 kap 3 e § betecknas 6 kap 3 f §; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1, 4 §§, 6 kap 3 a, 3 b, 3 d, den nya 3 f, 9 §§, rubr. närmast före 6 kap 3 a §; nya 2 kap 5 a, 5 b §§, 6 kap 3 e, 3 g, 3 h §§
Ikraft: 1996‑07‑01
CELEX-nr: 395L0026 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:1011
Rubrik: Lag (1996:1011) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 3 kap 4, 7 §§, 6 kap 2 §; ny 5 kap 3 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1114
Rubrik: Lag (1996:1114) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:40, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1997:117
Rubrik: Lag (1997:117) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 3 a, 3 c, 4, 5, 6, 6 a, 6 b §§, 6 kap 9 §, 7 kap 2 § rubr. närmast före 2 kap 7 §; nya rubr. närmast före 1 kap 3, 3 c, 4, 5 §§
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1997:460
Rubrik: Lag (1997:460) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 3 d §
Ikraft: 1997‑07‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97:214
Ändring, SFS 1997:558
Rubrik: Lag (1997:558) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §, rubr. närmast före 1 kap 8 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:65, bet. 1996/97:FiU27, rskr. 1996/97:274
Ändring, SFS 1998:266
Rubrik: Lag (1998:266) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 3 a §§, 4 kap 4 §; ny 3 kap 10 §, rubr. närmast före 3 kap 10 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:763
Rubrik: Lag (1998:763) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap 4, 5 a, 5 b §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:LU26, rskr. 1997/98:257, EGTL126/84 s20
CELEX-nr: 389L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:1503
Rubrik: Lag (1998:1503) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §; ny 3 kap 7 a §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:160
Rubrik: Lag (1999:160) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap 6, 7 §§, 6 kap 8 d, 9 §§
Ikraft: 1999‑05‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:30 Investerarskydd (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:FiU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:131
Ändring, SFS 2000:40
Rubrik: Lag (2000:40) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 3 kap 4 §, 5 kap 1 §, 6 kap 7, 9 §§
Ikraft: 2000‑03‑01
Ändring, SFS 2000:71
Rubrik: Lag (2000:71) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 4 kap 5 §
Ikraft: 2000‑03‑10
Förarbeten: prop. 1999/2000:34 Förvärv av egna aktier (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU9 [ pdf ], rskr. 1999/2000:135
Ändring, SFS 2000:97
Rubrik: Lag (2000:97) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §
Ikraft: 2000‑04‑01
Ändring, SFS 2000:1095
Rubrik: Lag (2000:1095) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §, 3 kap 10 §, 6 kap 1 §, 7 kap 1 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:109 Ny insiderlagstiftning, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:48
Ändring, SFS 2001:926
Rubrik: Lag (2001:926) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2004:56
Rubrik: Lag (2004:56) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 3 b §, 2 kap 5 §
Ikraft: 2004‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:FiU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:309
Rubrik: Lag (2004:309) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 3, 3 a, 3 d §§, 2 kap 5, 6 §§, 3 kap 5 §, 4 kap 4 §, rubr. närmast före 2 kap 6 §; ny 1 kap 8 a §, rubr. närmast före 1 kap 8 a §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:139 Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:FiU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:217, EGTL141/1993 s27, EGTL035/2003 s1, EGTL84/1997 s22, EGTL126/2000 s1
CELEX-nr: 31993L0022 [ pdf ], 32002L0087 [ pdf ], 31997L0009 [ pdf ], 32000L0012 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:580
Rubrik: Lag (2004:580) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 2004‑10‑08
Förarbeten: prop. 2003/04:112 Europabolag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:225, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:379
Rubrik: Lag (2005:379) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:142 Marknadsmissbruk (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:FiU27 [ pdf ], rskr. 2004/05:264
Ändring, SFS 2005:407
Rubrik: Lag (2005:407) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 3 b §
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:133 Försäkringsförmedling (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:FiU26 [ pdf ], rskr. 2004/05:255, EGTL9/2003 s3
CELEX-nr: 32002L0092 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:486
Rubrik: Lag (2005:486) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: nya 1 kap 8 b, 8 c §§, rubr. närmast före 1 kap 8 b, 8 c §§
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:913
Rubrik: Lag (2005:913) om ändringi lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2, 5 a, 5 b §§, 3 kap 6, 7, 7 a §§, 4 kap 5 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:406
Rubrik: Lag (2006:406) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ny 2 kap 5 c §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:534
Rubrik: Lag (2006:534) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 6 kap 3 a, 3 b, 3 f §§, 7 kap 1 §; ny 2 kap 3 a §
Ikraft: 2006‑07‑01
Förarbeten: prop. 2005/06:45 Finansiella konglomerat (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:FiU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:317 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL035/2003 s1, EUTL079/2005 s9
CELEX-nr: 32002L0087 [ pdf ], 32005L0001 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:603
Rubrik: Lag (2006:603) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 2006‑08‑18
Förarbeten: prop. 2005/06:150 Europakooperativ (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:LU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:277 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:1377
Rubrik: Lag (2006:1377) om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1 §, 5 kap 1 §, 6 kap 3 b, 3 f §§; nya 1 kap 6 c, 6 d, 6 e, 6 f, 6 g, 6 h, 6 i §§, rubr. närmast före 1 kap 6 c, 6 d, 6 e, 6 f, 6 g, 6 i §§
Ikraft: 2007‑02‑01
Förarbeten: prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:FiU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL177/2006 s1, EUTL177/2006 s 201
CELEX-nr: 32006L0048 [ pdf ], 32006L0049 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:528
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman