Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:751) om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:751) om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag

» Läs lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:751 :
prop. 1995/96:173 Förstärkt tillsyn över finansiella företag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU23 Förstärkt tillsyn över finansiella företag, rskr. 1995/96:285, EGTL168/95 s7 CELEX-nr: 395L0026 [ pdf ]

Förarbeten till lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet och ändringar i lagen

Lag (1992:1610) om finansieringsverksamhet
Departement: Finansdepartementet BE
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 1993:767
Rubrik: Lag (1993:767) om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1610
Ändring, SFS 1994:78
Rubrik: Lag (1994:78) om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1610
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:2018
Rubrik: Lag (1994:2018) om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag
Omfattning: upph. 3 kap 9 §, 4 kap 2, 3, 4 §§; ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 2 §, 4 kap 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:98
Rubrik: Lag (1995:98) om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:539
Rubrik: Lag (1995:539) om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:858
Rubrik: Lag (1995:858) om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag
Omfattning: ändr. 5 p övergångsbest.
Ikraft: 1995‑07‑01
Förarbeten: bet. 1994/95:NU29, rskr. 1994/95:446
Ändring, SFS 1995:1003
Rubrik: Lag (1995:1003) om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Förarbeten: prop. 1994/95:178 Pantbankslag (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:NU27, rskr. 1994/95:442
Ändring, SFS 1995:1564
Rubrik: Lag (1995:1564) om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag
Omfattning: ändr. 2 kap 4, 7 §§, 5 kap 2 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91
Ändring, SFS 1995:1573
Rubrik: Lag (1995:1573) om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 1 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:74 Ökad bankkonkurrens (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1996:751
Rubrik: Lag (1996:751) om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 5 §§, 5 kap 11, 12, 14, 15, 17 §§, rubr. närmast före 5 kap 11 §, 5 p övergångsbest.; nya 2 kap 7 a, 7 b §§, 5 kap 14 a, 15 a, 15 b §§
Ikraft: 1996‑07‑01
CELEX-nr: 395L0026 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:1004
Rubrik: Lag (1996:1004) om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 1 §, 5 p övergångsbest., rubr. till 4 kap; ny 4 kap 2 §; omtryck
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:214 Förbättrad kapitalförsörjning (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], prop. 1996/97:216, bet. 1996/97:NU3, 1996/97:NU5, rskr. 1996/97:9, 1996/97:11
Ändring, SFS 1997:118
Rubrik: Lag (1997:118) om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag
Omfattning: ändr. 2 kap 9, 11, 12, 13 §§, 5 kap 17 §, 6 kap 2 §, rubr. närmast före 2 kap 8, 11 §§; nya 2 kap 12 a, 12 b §§, rubr. närmast före 2 kap 9, 12 §§
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1997:453
Rubrik: Lag (1997:453) om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 2, 4, 5 §§, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 a, 7 b, 11, 12, 13 §§, 3 kap 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 §§, 4 kap 1, 2 §§, 5 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 14 a, 15, 15 a, 15 b, 16, 17, 18, 23 §§, 6 p övergångsbest., rubr. närmast före 1 kap 5 §, mellanrubr. närmast före 2 kap 1, 11 §§, 5 kap 1, 16 §§; ny 5 kap 4 a §
Ikraft: 1997‑07‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:114, 1996/97:65, bet. 1996/97:FiU26, bet. 1996/97:FiU27, rskr. 1996/97:214, 1996/97:275
Ändring, SFS 1998:263
Rubrik: Lag (1998:263) om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet
Omfattning: ändr. 5 kap 17 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:717
Rubrik: Lag (1998:717) om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet
Omfattning: ändr. 5 p övergångsbest.
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:764
Rubrik: Lag (1998:764) om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 6, 7 a, 7 b §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:LU26, rskr. 1997/98:257, EGTL126/84 s20
CELEX-nr: 389L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:1504
Rubrik: Lag (1998:1504) om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet
Omfattning: ny 3 kap 11 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2000:41
Rubrik: Lag (2000:41) om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 4 kap 1 §, 5 kap 17 §
Ikraft: 2000‑03‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:23 Redovisning och aktiekapital i euro (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:376
Rubrik: Lag (2000:376) om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:817
Rubrik: Lag (2000:817) om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet
Omfattning: ändr. 5 p övergångsbest.
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:821
Rubrik: Lag (2000:821) om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2001:172
Rubrik: Lag (2001:172) om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 2001‑06‑01
Ändring, SFS 2001:821
Rubrik: Lag (2001:821) om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet
Omfattning: ändr. 5 p övergångsbest. till 1992:1610
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2001:927
Rubrik: Lag (2001:927) om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:662
Rubrik: Lag (2002:662) om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 2002‑08‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:117 Utländska förvaringsinstitut (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:FiU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:314
Ändring, SFS 2002:922
Rubrik: Lag (2002:922) om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet
Omfattning: ändr. p 5 övergångsbest.
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2003:834
Rubrik: Lag (2003:834) om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet
Omfattning: ändr. p 5 övergångsbest.
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:59
Rubrik: Lag (2004:59) om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 2004‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:FiU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:298
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman