Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:750) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:750) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

» Läs aktiekontolagen (1989:827) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:750 :
prop. 1995/96:173 Förstärkt tillsyn över finansiella företag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU23 Förstärkt tillsyn över finansiella företag, rskr. 1995/96:285, EGTL168/95 s7 CELEX-nr: 395L0026 [ pdf ]

Förarbeten till aktiekontolagen (1989:827) och ändringar i lagen

Aktiekontolag (1989:827)
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 1989‑12‑08
Förarbeten: prop. 1988/89:152 om kontobaserat aktiesystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:LU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:22
Upphävd: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:970
Rubrik: Lag (1990:970) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 9 kap 1 §
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1214
Rubrik: Förordning (1990:1214) om ikraftträdande av lagen (1990:970) om ändring i aktiekontolagen (1989:827) m.m.
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1990:970
Ändring, SFS 1990:1314
Rubrik: Lag (1990:1314) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 8 kap 1 §, 9 kap 4 §
Ikraft: 1991‑02‑01
Ändring, SFS 1990:1348
Rubrik: Lag (1990:1348) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)
Omfattning: ny 5 kap 5 §
Ikraft: 1991‑02‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:42 om insiderhandel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU15, rskr 1990/91:84
Ändring, SFS 1991:205
Rubrik: Lag (1991:205) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §, 4 kap 11 §, 6 kap 2 §, 9 kap 7 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:106 om kontobaserat penningmarknadssystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:LU33, rskr 1990/91:241
Ändring, SFS 1992:1244
Rubrik: Lag (1992:1244) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 8 kap 3 §, 9 kap 4 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:68 om ändring i aktiebolagslagen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:LU14, rskr 1992/93:62
Ändring, SFS 1993:543
Rubrik: Lag (1993:543) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 3 §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1994:505
Rubrik: Lag (1994:505) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 9 kap 1 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1448
Rubrik: Lag (1994:1448) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:75
Rubrik: Lag (1995:75) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §, 8 kap 1 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:179
Rubrik: Lag (1996:179) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)
Omfattning: upph. 3 kap 3 §, 9 kap 10 §; nuvarande 3 kap 2 § betecknas 3 kap 3 §; ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 6 §, 3 kap 1, 4 §§, 4 kap 11 §, 5 kap 1 §, 7 kap 1, 2, 5 §§, 8 kap 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 §§, 9 kap 5, 9 §§; nya 3 kap 2, 5, 6 §§
Ikraft: 1996‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:50 Clearingverksamhet m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU11, rskr. 1995/96:180, EGTL141/93 s27
CELEX-nr: 393L0022 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:750
Rubrik: Lag (1996:750) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 1996‑07‑01
CELEX-nr: 395L0026 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:1018
Rubrik: Lag (1996:1018) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 5 kap 5 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:470
Rubrik: Lag (1997:470) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97:214
Ändring, SFS 1998:262
Rubrik: Lag (1998:262) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 3 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:723
Rubrik: Lag (1998:723) om ändring i aktiekontolagen (1989:827)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 1998‑10‑24 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1479
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman