Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:748) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:748) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

» Läs sparbankslagen (1987:619) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:748 :
prop. 1995/96:173 Förstärkt tillsyn över finansiella företag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU23 Förstärkt tillsyn över finansiella företag, rskr. 1995/96:285, EGTL168/95 s7 CELEX-nr: 395L0026 [ pdf ]

Förarbeten till sparbankslagen (1987:619) och ändringar i lagen

Sparbankslag (1987:619)
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:12 om ny banklagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], prop. 1986/87:90 om ny konkurslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] mom.19, bet. 1986/87:NU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:356
Ändring, SFS 1987:1249
Rubrik: Lag (1987:1249) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 2, 3, 12, 17 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:1303
Rubrik: Lag (1988:1303) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 3 §, 4 kap 2 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:1088
Rubrik: Lag (1989:1088) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 5 kap 1, 3, 4 §§
Ikraft: 1990‑02‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:43 om kapitalkravet i banker och andra kreditinstitut [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:NU15, rskr 1989/90:103
Ändring, SFS 1990:823
Rubrik: Lag (1990:823) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 1990‑08‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:116 om ägande i banker och andra kreditinstitut m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:NU38, rskr 1989/90:351
Ändring, SFS 1990:1302
Rubrik: Lag (1990:1302) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 3 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1990:1352
Rubrik: Lag (1990:1352) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 1991‑02‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:42 om insiderhandel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU15, rskr 1990/91:84
Ändring, SFS 1991:371
Rubrik: Lag (1991:371) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 4 kap 9, 14 §§, 6 kap 15 §; nytt 8 kap
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:136 om ändringar i sparbankslagen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU34, rskr 1990/91:273
Ändring, SFS 1991:997
Rubrik: Lag (1991:997) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ikraft: 1991‑08‑01
Ändring, SFS 1991:1681
Rubrik: Lag (1991:1681) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §, 3 kap 1, 2, 4, 12, 17 §§, 4 kap 2, 3 §§, 8 kap 4 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:1614
Rubrik: Lag (1992:1614) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2, 3, 4, 11, 14 §§, 3 kap 3, 4, 6, 7, 14, 17 §§, 4 kap 2, 6, 17 §§, 6 kap 2, 3, 4, 5, 13, 15, 17, 19 §§, 7 kap 4, 7, 8 §§, 8 kap 5, 7, 8 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1635
Rubrik: Förordning (1992:1635) om ikraftträdande av lagen (1992:1614) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ikrafttr. i vissa delar av 1992:1614
Ändring, SFS 1993:27
Rubrik: Lag (1993:27) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 7 kap. 4 §, 8 kap. 5 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS vissa delar av 1992:1614
Ändring, SFS 1994:1948
Rubrik: Lag (1994:1948) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:2009
Rubrik: Lag (1994:2009) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 5 kap 1, 3, 4 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1562
Rubrik: Lag (1995:1562) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2 §, 3 kap 15 §, 4 kap 17 §, 6 kap 11 §; ny 1 kap 3 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1575
Rubrik: Lag (1995:1575) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 4 kap 2 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1622
Rubrik: Lag (1995:1622) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 6 kap 6 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:748
Rubrik: Lag (1996:748) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 1996‑07‑01
CELEX-nr: 395L0026 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:1005
Rubrik: Sparbankslag (1987:619) (1996:1005)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1998:716
Rubrik: Lag (1998:716) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §
Ikraft: 1998‑09‑01
Ändring, SFS 1999:123
Rubrik: Lag (1999:123) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 7 kap 9 §
Ikraft: 1999‑04‑01
Förarbeten: bet. 1998/99:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:142
Ändring, SFS 1999:223
Rubrik: Lag (1999:223) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: upph. 2 kap 4 §; ändr. 2 kap 3 §, 3 kap 3 §, 7 kap 5, 7, 8 §§, 8 kap 6, 7, 8 §§
Ikraft: 1999‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:186, bet. 1998/99:FiU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:130
Ändring, SFS 1999:912
Rubrik: Lag (1999:912) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 4 kap 2 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1093
Rubrik: Lag (1999:1093) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 6 kap 11 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2000:39
Rubrik: Lag (2000:39) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §, 4 kap 15 §, 7 kap 1, 2, 8 §§
Ikraft: 2000‑03‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:23 Redovisning och aktiekapital i euro (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:819
Rubrik: Lag (2000:819) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §, 4 kap 17 §, 6 kap 5, 17, 19 §§, 7 kap 4, 5, 7, 8 §§, 8 kap 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1091
Rubrik: Lag (2000:1091) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:109 Ny insiderlagstiftning, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:48
Ändring, SFS 2003:839
Rubrik: Lag (2003:839) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:304
Rubrik: Lag (2004:304) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 2, 3, 6, 8, 9, 11 §§, 3 kap 1, 7, 12, 15 §§, 4 kap 3, 6, 10, 14, 15, 17 §§, 5 kap 1, 3, 4 §§, 6 kap 2, 6, 7 §§, 7 kap 5 §; nya 4 a, 4 b, 9, 10, 11 kap
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:447
Rubrik: Lag (2004:447) om ändring i lagen (2004:304) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 7 kap 5 §, 9 kap 7, 9 §§ i 2004:304
Ändring, SFS 2004:975
Rubrik: Lag (2004:975) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 4 a kap 13, 14 §§; nya 4 a kap 12 a, 12 b §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:908
Rubrik: Lag (2005:908) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: upph. 7 kap 9, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:404
Rubrik: Lag (2006:404) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 4 a kap 5 §, 4 b kap 11 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:564
Rubrik: Lag (2006:564) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ny 3 kap 13 a §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:1375
Rubrik: Lag (2006:1375) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §
Ikraft: 2007‑02‑01
Ändring, SFS 2007:1460
Rubrik: Lag (2007:1460) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ny 1 kap 4 §, nytt 12 kap
Ikraft: 2008‑03‑01
Ändring, SFS 2008:595
Rubrik: Lag (2008:595) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §, 8 kap 5 §
Ikraft: 2008‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:570
Rubrik: Lag (2009:570) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 4 a kap. 3, 6 §§; nya 3 kap. 3 a, 4 a, 4 b §§, 4 a kap. 1 a, 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32006L0043 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:839
Rubrik: Lag (2010:839) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 4 a kap. 1 §, 9 kap. 2 §
Ikraft: 2010‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1949
Rubrik: Lag (2010:1949) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:456
Rubrik: Lag (2011:456) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft: 2011‑11‑01
Ändring, SFS 2011:894
Rubrik: Lag (2011:894) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: upph. 6 kap. 4 §; ändr. 6 kap. 2, 3, 5, 18 §§, rubr. närmast före 6 kap. 3 §; nya 6 kap. 2 a, 20 §§, 11 kap. 7 §, rubr. närmast före 6 kap. 20 §
Ikraft: 2011‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1326
Rubrik: Lag (2011:1326) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 4 a kap. 15 §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:163
Rubrik: Lag (2013:163) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: upph. 6 kap. 3 §, rubr. före 6 kap. 3 §; ändr. 6 kap. 2 §
Ikraft: 2013‑04‑25 överg.best.
Förarbeten: bet. 2012/13:FiU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:180 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2013:229
Rubrik: Lag (2013:229) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 4 a kap. 4 §
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2013:431
Rubrik: Lag (2013:431) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: upph. 12 kap.
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2013:451
Rubrik: Lag (2013:451) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 7 kap. 5 §, 8 kap. 6 §, 11 kap. 3 §
Ikraft: 2013‑07‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2014:564
Rubrik: Lag (2014:564) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 6 kap. 6 §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:839
Rubrik: Lag (2014:839) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 3 kap. 3 §
Ikraft: 2014‑08‑02
Ändring, SFS 2014:972
Rubrik: Lag (2014:972) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §, ny 3 kap. 8 a §
Ikraft: 2014‑08‑02
CELEX-nr: 32013R0575 [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:814
Rubrik: Lag (2015:814) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 6 kap. 11 §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:1021
Rubrik: Lag (2015:1021) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: nya 6 kap. 1 a, 2 b §§
Ikraft: 2016‑02‑01
Ändring, SFS 2016:205
Rubrik: Lag (2016:205) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 11 kap. 6 §
Ikraft: 2016‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:434
Rubrik: Lag (2016:434) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: upph. 3 kap. 3 a §, 4 a kap. 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 4 a kap. 17 §; nuvarande 4 a kap. 1 a, 12 a, 12 b §§ betecknas 4 a kap. 1 b, 12 b, 12 c §§; ändr. 3 kap. 4 a, 4 b §§, de nya 4 a kap. 1 b, 12 b §§, 4 a kap. 3, 9, 17, 22 §§, rubr. närmast före 4 a kap. 9 §; nya 4 a kap. 1 a, 1 c, 12 a, 13 a, 16 a, 16 b, 22 a §§, rubr. närmast före 4 a kap. 16 b, 22 a §§
Ikraft: 2016‑06‑17 överg.best.
Ändring, SFS 2016:565
Rubrik: Lag (2016:565) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:712
Rubrik: Lag (2016:712) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §
Ikraft: 2016‑07‑03
Ändring, SFS 2016:950
Rubrik: Lag (2016:950) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 4 a kap. 13 §
Ikraft: 2016‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1335
Rubrik: Lag (2016:1335) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 b §, 4 a kap. 16 b §
Ikraft: 2017‑04‑01
Förarbeten: prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:103 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2017:632
Rubrik: Lag (2017:632) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft: 2017‑08‑01
Ändring, SFS 2018:1393
Rubrik: Lag (2018:1393) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 a, 2 b, 15 §§
Ikraft: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2018:1663
Rubrik: Lag (2018:1663) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 4 a kap. 12 b §, 10 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 11 kap. 5, 6 §§, rubr. till 10 kap.
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:861
Rubrik: Lag (2019:861) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2, 3 §§, 8 kap. 4 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:1107
Rubrik: Lag (2020:1107) om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Omfattning: ny 4 a kap. 12 d §
Ikraft: 2021‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman