Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:747) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:747) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)

» Läs bankaktiebolagslagen (1987:618) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:747 :
prop. 1995/96:173 Förstärkt tillsyn över finansiella företag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU23 Förstärkt tillsyn över finansiella företag, rskr. 1995/96:285, EGTL168/95 s7 CELEX-nr: 395L0026 [ pdf ]

Förarbeten till bankaktiebolagslagen (1987:618) och ändringar i lagen

Bankaktiebolagslag (1987:618)
Departement: Finansdepartementet BE
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:12 om ny banklagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], prop. 1986/87:76 om riktade emissioner m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ] mom.4, 1986/87:90 mom.18, 1986/87:148, bet. 1986/87:NU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:356
Upphävd: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1248
Rubrik: Lag (1987:1248) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 2, 3, 13, 18 §§, 10 kap 3 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:1278
Rubrik: Lag (1988:1278) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 13, 16 §§, 4 kap 4 §, 7 kap 3 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:833
Rubrik: Lag (1989:833) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: upph. 3 kap 9 §; ändr. 3 kap 7, 8, 10–15 §§, 4 kap 4, 13, 14, 18 §§, 5 kap 1, 10, 14 §§, 11 kap 12–14 §§
Ikraft: 1989‑12‑08 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:152 om kontobaserat aktiesystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:LU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:22
Ändring, SFS 1989:844
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1989:833
Ändring, SFS 1989:1087
Rubrik: Lag (1989:1087) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 4 kap 23 §
Ikraft: 1990‑02‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:43 om kapitalkravet i banker och andra kreditinstitut [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:NU15, rskr 1989/90:103
Ändring, SFS 1990:822
Rubrik: Lag (1990:822) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: upph. 3 kap 3 §; ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 3 §, 3 kap 2 §, 4 kap 8 §, 11 kap 1, 2 §§; nytt 12 kap
Ikraft: 1990‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:116 om ägande i banker och andra kreditinstitut m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:NU38, rskr 1989/90:351
Ändring, SFS 1990:1122
Rubrik: Lag (1990:1122) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: ändr. 3 kap 17 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:153 om värdepappersfonder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU4, rskr 1990/91:47
Ändring, SFS 1990:1297
Rubrik: Lag (1990:1297) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 12 §, 4 kap 6, 9, 17 §§, 5 kap 12 §, 7 kap 3, 4, 15 §§; ny 4 kap 4 a §
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1307
Rubrik: Lag (1990:1307) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 3 kap 11 §, 4 kap 6 §, 5 kap 4 §, 10 kap 4 §
Ikraft: 1991‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1351
Rubrik: Lag (1990:1351) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: ändr. 7 kap 5 §
Ikraft: 1991‑02‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:42 om insiderhandel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU15, rskr 1990/91:84
Ändring, SFS 1991:373
Rubrik: Lag (1991:373) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:136 om ändringar i sparbankslagen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU34, rskr 1990/91:273
Ändring, SFS 1991:996
Rubrik: Lag (1991:996) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: ändr. 3 kap 11, 12 §§, 4 kap 1, 4 a, 18 §§, 5 kap 1 §, 6 kap 9 §, 7 kap 9 §
Ikraft: 1991‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1019
Rubrik: Lag (1991:1019) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 5 §§, 4 kap 2 §, 5 kap 1, 17 §§
Ikraft: 1991‑08‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:154 om rörelseregler för bank m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU41, rskr 1990/91:367
Ändring, SFS 1991:1860
Rubrik: Lag (1991:1860) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:36 om avveckling av löntagarfonderna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:FiU9, rskr 1991/92:91
Ändring, SFS 1992:554
Rubrik: Lag (1992:554) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 4, 7, 12, 17 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 2, 5, 7, 9, 13, 14, 23 §§, 5 kap 1, 4 §§, 6 kap 6, 7 §§, 7 kap 2, 3, 6, 7, 15 §§, 8 kap 16 §, 10 kap 2, 4, 5, 6, 7, 15, 18, 20 §§, 11 kap 3, 6, 9 §§, 12 kap 5, 6, 8 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:113 om börslagstiftning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:NU26, rskr 1991/92:321
Ändring, SFS 1992:1060
Rubrik: Lag (1992:1060) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2 §§, 11 kap 3 §
Ikraft: 1992‑12‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:69 om ombildning av föreningsbanker [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:NU7, rskr 1992/93:19
Ändring, SFS 1992:1251
Rubrik: Lag (1992:1251) om ändring i lagen (1992:554) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 5 kap 4 § i 1992:554
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:68 om ändring i aktiebolagslagen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:LU14, rskr 1992/93:62
Ändring, SFS 1992:1252
Rubrik: Lag (1992:1252) om ändring i lagen (1990:1307) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: upph. 2 p övergångsbest. till 1990:1307
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:68 om ändring i aktiebolagslagen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:LU14, rskr 1992/93:62
Ändring, SFS 1992:1253
Rubrik: Lag (1992:1253) om ändring i lagen (1990:822) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: upph. 2, 3 p övergångsbest. till 1990:822
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:68 om ändring i aktiebolagslagen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:LU14, rskr 1992/93:62
Ändring, SFS 1992:1611
Rubrik: Lag (1992:1611) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: upph. 1 kap 4, 5 §§, 7 kap 8 §, 12 kap; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1, 3, 12 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 6 §, 5 kap 4 §, 6 kap 9 §, 7 kap 1, 2, 3, 4, 11, 12, 15, 18 §§, 8 kap 1, 5 §§, 10 kap 4, 15 §§, 11 kap 1, 9 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1632
Rubrik: Förordning (1992:1632) om ikraftträdande av lagen (1992:1611) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: ikrafttr. i vissa delar av 1992:1611
Ändring, SFS 1993:26
Rubrik: Lag (1993:26) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: ändr. 11 kap. 3 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:56 Ny konkurrenslagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:NU17, rskr. 1992/93:144
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. i vissa delar av 1992:1611
Ändring, SFS 1994:1940
Rubrik: Lag (1994:1940) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: nuvarande 1 kap 3 § betecknas 1 kap 6 §: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16 §§, 3 kap 1, 14 §§, 4 kap 2, 3, 5, 13, 15, 16, 19 §§, 5 kap 2, 8, 9, 18 §§, 6 kap 1, 2, 6, 8, 9 §§, 7 kap 17 §, 8 kap 12 §, 9 kap 5 §, 11 kap; nya 1 kap 3, 4, 5 §§, 2 kap 12 a, 12 b, 12 c §§, 6 kap 2 a, 8 a, 8 b, 10 §§, 9 kap 7 §, 12, 13 kap, rubr. närmast före 11 kap 18, 25, 26 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:2008
Rubrik: Lag (1994:2008) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 3 kap 4, 7 §§, 4 kap 23 §, 6 kap 4 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1561
Rubrik: Lag (1995:1561) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 6 §§, 4 kap 17, 21, 22 §§, 7 kap 16 §, 8 kap 16 §, 9 kap 1, 2, 4 §§, 10 kap 13 §, 11 kap 4 §, 12 kap 1 §; nya 1 kap 7 §, 2 kap 15 a §, 4 kap 14 a §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91
Ändring, SFS 1995:1574
Rubrik: Lag (1995:1574) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:74 Ökad bankkonkurrens (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1995:1621
Rubrik: Lag (1995:1621) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: ändr. 10 kap 8 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:185
Rubrik: Lag (1996:185) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1996:747
Rubrik: Lag (1996:747) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618)
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 11 §§, 8 kap 1 §
Ikraft: 1996‑07‑01
CELEX-nr: 395L0026 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:1002
Rubrik: Bankaktiebolagslag (1987:618) (1996:1002)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1998:1500
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman