Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:744) om ändring i lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:744) om ändring i lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting

» Läs lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:744 :
prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:FiU10 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, tilläggsbudget 1995/96, m.m., rskr. 1995/96:304

Förarbeten till lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och ändringar i lagen

Lag (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting
Departement: Finansdepartementet KE
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:64, bet. 1995/96:FiU5, rskr. 1995/96:116
Upphävd: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1517
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1996:744
Rubrik: Lag (1996:744) om ändring i lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1997:1254
Rubrik: Lag (1997:1254) om ändring i lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 25, bet. 1997/98:FiU3, rskr. 1997/98:122
Ändring, SFS 1999:675
Rubrik: Lag (1999:675) om ändring i lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:891
Rubrik: Lag (2000:891) om ändring i lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:FiU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:26
Ändring, SFS 2001:627
Rubrik: Lag (2001:627) om ändring i lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2003:662
Rubrik: Lag (2003:662) om ändring i lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 2, 9, 11 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:773
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman