Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:743) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:743) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

» Läs lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:743 :
prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:FiU10 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, tilläggsbudget 1995/96, m.m., rskr. 1995/96:304

Förarbeten till lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. och ändringar i lagen

Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Departement: Finansdepartementet BA
Förarbeten: prop. 1965:43 angående kommunal skatteutjämning, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; BeU 1965:29; rskr 1965:227
Ändring, SFS 1972:142
Omfattning: ändr.
Ändring, SFS 1973:437
Omfattning: ändr.; omtryck
Ändring, SFS 1973:1124
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1975:330
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1975:98 om skatteplikt för vissa studiebidrag, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1975:27, rskr 1975:181
Ändring, SFS 1976:198
Rubrik: Lag (1976:198) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt
Omfattning: ändr. 1–3, 5 §§
Ändring, SFS 1976:335
Rubrik: Lag (1976:335) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1975/76:193 om skatteplikt för utbildningsbidrag för doktorander, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:62, rskr 1975/76:381
Ändring, SFS 1976:1086
Rubrik: Lag (1976:1086) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1976/77:45 om sänkning av sjömansskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:15, rskr 1976/77:103
Ändring, SFS 1977:191
Rubrik: Lag (1977:191) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt
Omfattning: ändr. författningsrubr.; nuvarande 4, 5 §§ betecknas 5, 6 §§; ny 4 §
Förarbeten: prop. 1975/76:187 om kommunal demokrati, ny kommunallag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:KU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:148
Ändring, SFS 1977:282
Rubrik: Lag (1977:282) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1976/77:64 om statligt personskadeskydd m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:SfU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:201
Ändring, SFS 1977:1076
Rubrik: Lag (1977:1076) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1977/78:49 om inflationsskydd för inkomstskatteskalan, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:14, rskr 1977/78:48
Ändring, SFS 1979:392
Rubrik: Lag (1979:392) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Förarbeten: prop. 1978/79:160 om fortsatt reformering av inkomstskatten, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SkU55 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:334
Ändring, SFS 1979:1161
Rubrik: Lag (1979:1161) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 1, 3, 4 §§
Förarbeten: prop. 1979/80:58 om fortsatt reformering av inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:20, rskr 1979/80:137
Ändring, SFS 1981:557
Rubrik: Lag (1981:557) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1982:1054
Rubrik: Lag (1982:1054) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4 §§; ny 4 a §
Ändring, SFS 1985:534
Rubrik: Lag (1985:534) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4, 4 a §§
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:1315
Rubrik: Lag (1986:1315) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 4 a, 5, 6 §§
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:564
Rubrik: Lag (1987:564) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4, 4 a §§
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil.9). bet. 1986/87:FiU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1986/87:29, rskr 1986/87:343
Ändring, SFS 1988:190
Rubrik: Lag (1988:190) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4 a §§
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1988:493
Rubrik: Lag (1988:493) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1988/89 [ pdf ] (bil.9), bet. 1987/88:FiU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:244
Ändring, SFS 1990:353
Rubrik: Lag (1990:353) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 4 a, 5, 6 §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1991:511
Rubrik: Lag (1991:511) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1152
Rubrik: Lag (1991:1152) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1991‑10‑01
Ändring, SFS 1991:1678
Rubrik: Lag (1991:1678) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, §§; ny 3 a §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1991:1945
Rubrik: Lag (1991:1945) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:38 Inriktning av den ekonomiska politiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:FiU10, rskr 1991/92:108
Ändring, SFS 1992:341
Rubrik: Lag (1992:341) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 3 a, 4 a §§; ny 3 b §
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:85 Ny kyrkolag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1992:652
Rubrik: Lag (1992:652) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1583
Rubrik: Lag (1992:1583) om ändring i lagen (1992:341) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3 §§ i 1992:341
Ändring, SFS 1992:1584
Rubrik: Lag (1992:1584) om ändring i lagen (1992:652) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 § i 1992:652
Ändring, SFS 1994:314
Rubrik: Lag (1994:314) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:964
Rubrik: Lag (1994:964) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1519
Rubrik: Lag (1995:1519) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:743
Rubrik: Lag (1996:743) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1997:514
Rubrik: Lag (1997:514) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1257
Rubrik: Lag (1997:1257) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:647
Rubrik: Lag (1998:647) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1999:298
Rubrik: Lag (1999:298) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: upph. 3 b §; ändr. 1, 3, 3 a, 4, 4 a, 5, 6 §§
Ikraft: 1999‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1238
Rubrik: Lag (1999:1238) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelsesr om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 a §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/1999:124, 1999/2000:2, bet. 1999/2000:KrU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2002:673
Rubrik: Lag (2002:673) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg. best.
Ändring, SFS 2003:679
Rubrik: Lag (2003:679) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 3 a, 4, 4 a, 5, 6 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:888
Rubrik: Lag (2003:888) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:774
Rubrik: Lag (2004:774) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1414
Rubrik: Lag (2007:1414) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:343
Rubrik: Lag (2008:343) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1300
Rubrik: Lag (2011:1300) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 4 a §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:134
Rubrik: Lag (2012:134) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2013:377
Rubrik: Lag (2013:377) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4 a §§
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:728
Rubrik: Lag (2017:728) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2019:845
Rubrik: Lag (2019:845) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 3 a, 4 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman