Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:738) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Brasilien

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:738) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Brasilien

» Läs lagen (1996:738) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Brasilien (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:738 :
prop. 1995/96:230 Vissa bestämmelser om dubbelbeskattnings- avtalet mellan Sverige och Brasilien, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96: SkU33, rskr. 1995/96:298

Förarbeten till lagen (1996:738) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Brasilien och ändringar i lagen

Lag (1996:738) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Brasilien
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1996‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman