Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:736) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:736) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)

» Läs järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:736 :
prop. 1995/96:192, bet. 1995/96:TU20 Tillstånd för internationell järnvägstrafik, rskr. 1995/96:283, EGTL143/95 s70, EGTL143/95 s75 CELEX-nr: 395L0018 [ pdf ] 395L0019 [ pdf ]

Förarbeten till lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg och ändringar i lagen

Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:316
Rubrik: Lag (1991:316) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1993:1466
Rubrik: Lag (1993:1466) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1994‑02‑01
Ändring, SFS 1993:1620
Rubrik: Lag (1993:1620) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: ändr. 25, 26 §§; nya 25 a, 33 a §§
Ikraft: 1994‑04‑01
Ändring, SFS 1995:79
Rubrik: Lag (1995:79) om ändring i järnvägsäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:736
Rubrik: Lag (1996:736) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 34, 35 §§; nya 1 a, 19 a §§, rubr. närmast före 19 a §; omtryck
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:192, bet. 1995/96:TU20 Tillstånd för internationell järnvägstrafik, rskr. 1995/96:283, EGTL143/95 s70, EGTL143/95 s75
CELEX-nr: 395L0018 [ pdf ] 395L0019 [ pdf ]
Ändring, SFS 1999:219
Rubrik: Lag (1999:219) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:43 Drograttfylleri och sjöfylleri (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:JuU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:166
Ändring, SFS 2000:1337
Rubrik: Lag (2000:1337) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: nuvarande 19 a § betecknas 19 b §, rubr. närmast före 19 a § sätts närmast före 19 b §; ändr. 20 §, ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:29 Lag om järnvägssystem för höghastighetståg (Näringsdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:TU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:101, EGTL235/1996 s6
CELEX-nr: 31996L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:518
Rubrik: Lag (2004:518) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: upph. 19 a, 19 b, 25, 26, 27, 28, 32, 33 a §§, rubr. närmast före 19 a, 19 b, 25 §§; ändr. författningsrubr., 1, 1 a, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 33, 34, 35 §§
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2003/04:123 Järnvägslag (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:TU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:258
Ändring, SFS 2007:450
Rubrik: Lag (2007:450) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:451
Rubrik: Lag (2007:451) om ändring i lagen (2004:518) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:518
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1561
Rubrik: Lag (2010:1561) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2014:727
Rubrik: Lag (2014:727) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2019:349
Rubrik: Lag (2019:349) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2019‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman