Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:735) om ändring i förordningen (1996:286) med instruktion för Banverket

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:735) om ändring i förordningen (1996:286) med instruktion för Banverket

» Läs förordningen (1996:286) med instruktion för Banverket (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:735 :
Jfr prop. 1995/96:92, bet. 1995/96:TU12 Nya förutsättningar för järnvägstrafiken, rskr. 1995/96:108

Ändringar i förordningen (1996:286) med instruktion för Banverket

Förordning (1996:286) med instruktion för Banverket
Departement: Kommunikationsdepartementet
Ikraft: 1996‑06‑01
Upphävd: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1996:735
Rubrik: Förordning (1996:735) om ändring i förordningen (1996:286) med instruktion för Banverket
Omfattning: nuvarande 10, 11, 12, 13, 14 §§ betecknas 12, 13, 14, 15, 16 §§ rubr. närmast före 10, 11, 12 §§ sätts närmast före de nya 12, 13, 14 §§; ändr. 2, 5, 9 §§, den nya 13 §; nya 10, 11 §§, rubr. närmast före 10, 11 §§; omtryck
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:92, bet. 1995/96:TU12, rskr. 1995/96:108
Ändring, SFS 1997:781
Rubrik: Förordning (1997:781) om ändring i förordningen (1996:286) med instruktion för Banverket
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:889
Rubrik: Förordning (1998:889) om ändring i förordningen (1996:286) med instruktion för Banverket
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1242
Rubrik: Förordning (1998:1242) om ändring i förordningen (1996:286) med instruktion för Banverket
Omfattning: ändr. 3 §; ny 17 §
Ikraft: 1998‑11‑01
Ändring, SFS 1998:1392
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman