Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar

» Läs förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1996:734.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar

Förordning (1996:734) om statens spåranläggningar
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:92, bet. 1995/96:TU12, rskr. 1995/96:108, EGTL143/95 s75
CELEX-nr: 395L0019 [ pdf ]
Upphävd: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 1997:261
Rubrik: Förordning (1997:261) om ändring i förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:53, bet. 1996/97:TU7, rskr. 1996/97:174
Ändring, SFS 1997:780
Rubrik: Förordning (1997:780) om ändring i förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar
Omfattning: ändr. 2, 12 §§
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1087
Rubrik: Förordning (1998:1087) om ändring i förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:1237
Rubrik: Förordning (1998:1237) om ändring i förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar
Omfattning: ändr. 22 §; ny 16 a §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:1828
Rubrik: Förordning (1998:1828) om ändring i förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar
Omfattning: ändr. 3, 5, 7, 8, 9, 11 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 1999‑02‑01
Ändring, SFS 1999:753
Rubrik: Förordning (1999:753) om ändring i förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1999‑11‑01
Ändring, SFS 1999:1147
Rubrik: Förordning (1999:1147) om ändring i förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:744
Rubrik: Förordning (2000:744) om ändring i förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar
Omfattning: ändr. 11, 12, 15 §§
Ikraft: 2000‑11‑01
Ändring, SFS 2000:1368
Rubrik: Förordning (2000:1368) om ändring i förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar
Omfattning: ändr. 6, 11, 14 §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:630
Rubrik: Förordning (2001:630) om ändring i förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar
Omfattning: ändr. 23, 25, 27 §§
Ikraft: 2001‑08‑15
Ändring, SFS 2002:78
Rubrik: Förordning (2002:78) om ändring i förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar
Omfattning: upph. 5 §, rubr. närmast efter 6 §; ändr. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 25, 27 §§, rubr.närmast före 7 §
Ikraft: 2002‑04‑01
Ändring, SFS 2002:168
Rubrik: Förordning (2002:168) om ändring i förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar
Omfattning: ändr. 13, 16 a, 17 §§
Ikraft: 2002‑06‑01
Ändring, SFS 2002:484
Rubrik: Förordning (2002:484) om ändring i förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2004:526
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman